Filippa var är du? | Fria.Nu

Debatt


Hanna • Leg sjuksköterska
  • Filippa Reinfeldt efterlyses av sjuksköterskan Hanna.
Stockholms Fria

Filippa var är du?

Hanna, sjuksköterska på Södersjukhuset, utmanar landstingsrådet Filippa Reinfeldt att komma på jobbbesök.

Vi sjuksköterskor skriker, gråter och ber på våra bara knän och du replikerar återkommande i intervjuer med statistik och siffror. Men jag hoppas, och vill innerligt tro, att fallet inte är så enkelt. Att du, som folkvald politiker, faktiskt har ett intresse av att ta reda på hur verkligheten ser ut.

Jag skriver inte till dig enbart i form av sjuksköterska, utan även som svensk medborgare. I år är det valår och jag vill känna mig trygg med att de som i framtiden får förtroendet att styra vårt land fattar beslut om hur resurserna ska fördelas på säkra, verklighetsförankrade grunder. Därför vill jag nu ge dig chansen att få lite kött på benen om ni skulle få sitta kvar vid makten.

Nåväl. För att du ska få ut så mycket av dagen som möjligt tänkte jag ge dig en snabbrapport av patienterna jag ansvarar för den här helgen. Rapporten ser ungefär ut som den vi ger varandra vid skifte av personal. Den är lite förenklad så att du ska kunna förstå den eftersom du inte är sjukvårdsutbildad.

Patient 1: Multisjuk 85-årig kvinna som akutopererats för en brusten tarm. Har nu stomi, urinkateter samt ett bukdrän. Har drabbats av diverse komplikationer efter operationen. Behöver hjälp med samtlig omvårdnad . Nu åter försämrad med illamående och uppdriven buk. Väntar röntgen av magen.

Patient 2: Kvinna som inkommit med domningar i underkroppen. Röntgen visade då multipla tumörer i ryggraden och patienten akutopererades av ortopeden. Patienten blev därvid förlamad från bröstet och nedåt. Efter ett par dygn drabbades patienten av buksmärtor beroende på tarmvred. Patienten akutopererades ånyo och man la nu upp en stomi. Patienten har stomi, urinkateter, sond ner i magen och behov av syrgas. Patienten behöver hjälp med all omvårdnad. Patienten är nu allt sämre, mår psykiskt mycket dåligt och man har lagt ner all behandling. Patienten inväntar alltså döden.

Patient 3: Kvinna som inkommit på remiss från vårdcentralen med frågeställning ascites för två dagar sedan. Vid undersökningar upptäcks en stor tumör i kolon samt misstänkta metastaser i levern samt spridning till bukhinnan. Patienten har tappats på 1,5 L vätska från buken och väntar nu operation. Under kvällen åker bukdränet ut och cirka 1 iter vätska tömmer sig på golvet. Strax därpå börjar patienten kräkas blod.

Patient 4: Ung trebarnsmor som opererats för drygt två månader sedan. Patienten har drabbats av diverse komplikationer efter operationer så som varböld i magen, tarmvred, samt infektion. Patienten opererades igen för ca en vecka sedan med uppläggning av stomi. Patienten har nu besvär att få bukt med smärtor och har en mängd intravenösa infusioner.

Patient 5: Multisjuk äldre kvinna som blivit inlagd med förstoppning i tjocktarmen. Har tidigare fått båda underbenen amputerade. Patienten är i behov av hjälp med all form av omvårdnad och skall nu få lavemang för att få bukt med förstoppningen

Patient 6: Genomgick en planerad operation med uppläggning av stomi för ett par veckor sedan. Patienten blev sedan tvungen att akutopereras då tarmen inte hade tillräcklig blodcirkulation och fick en ny stomi. Patienten drabbades av blodförgiftning efter detta och har vårdats ett par dagar på intensivvården. Nu har han en ryggmärgsbedövning som gör att han har svårt att stödja på ena benet, sond ner i magen, urinkateter samt ett flertal intravenösa infusioner. Han är i behov av mobilisering flera gånger dagligen med hjälp av en person för att undvika blodproppar.

Patient 7: Äldre man som inkommit akut med andningssvårigheter. Patienten har i botten spridd koloncancer, astma och diverse hjärtsjukdomar. Patienten besväras av konstant illamående och matleda. Behöver hjälp med inhalationer, all omvårdnad samt nutritionsstöd.

Jag tänker inte ens göra ett försök att, i skrift, beskriva hur tidskrävande arbetet med dessa patienter är. Jag tänkte att det är bäst att du får delta själv. Sedan skulle jag vilja sätta mig ner med dig och diskutera vilket som kändes värst för dig.

Att bryta mot Hälso- och sjukvårdslagen, då du inte kan tillgodose en trygg och säker vård som utformats i samråd med patienterna önskemål, eller att bryta mot de etiska koderna och låta en kvinna dö ensam i ett rum utan varken munvård eller ordentligt med smärtlindring.

Jag vill också diskutera innebörden av nöjda patienter med dig, vilket statistiken du alltid hänvisar till säger att de är. För på den punkten är vi överens. Majoriteten av mina patienter är nöjda. Men framförallt är de tacksamma. Tacksamma för att vi räddat livet på dem, lindrat deras outhärdliga smärtor och hörsammat deras rädslor.

Den äldre generationen är skolad att inte vara till besvär och är tacksamma för minsta lilla, anhöriga är tacksamma eftersom de ser hur vi sliter. Det är lätt att se av patienternas lovord i de ris- och ros blanketter de fyller i innan hemgång. Men vad betyder detta?

Och till sist vill jag höra om du tycker att statistiken, undersökningarna och siffrorna du läst varit en god grund för de beslut du fattat gällande sjukvården i Stockholms landsting? Jag vill också veta om det de facto kommer avsättas mer pengar i framtiden för att möjliggöra höjda löner, rekrytering av fler sjuksköterskor och bättre arbetsvillkor inom sjukvården.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu