Allt fler barn och unga har trauman från krig | Fria.Nu
Fria Tidningen

Allt fler barn och unga har trauman från krig

Antalet barn och unga med trauman från krig och tortyr ökar. Under 2013 tog Röda korsets center för torterade flyktingar i Stockholm emot tre gånger så många patienter som föregående år. Nu ökar väntetiderna i hela landet.

– Det är fler som söker sig till oss för behandling. Vi brukar kunna erbjuda hjälp omedelbart, men nu har vi en väntelista på en till tre månader för dem som remitteras till oss, säger Oscar Fredriksson, ordförande för Röda korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm.

Röda korset har fem behandlingscenter i hela landet som tar emot personer med behov av att bearbeta trauman från krig och tortyr. På samtliga center har antalet unga patienter upp till 25 år ökat. Bara i Stockholm var det 35 personer i den åldersgruppen som i fjol sökte hjälp för att bearbeta sina trauman, vilket kan jämföras med 12 stycken året innan. Ökade flyktningströmmar från Syrien och ett större antal ensamkommande flyktningbarn är några av orsakerna.

– Risken är att det saknas behandlingscenter med kompetens för den här gruppen om det sker en större ökning. Vi har ansökt om extra medel hos landstinget för att öka vår kapacitet, säger Oscar Fredriksson, som oroas över att dagens kompetens inte kommer att räcka till för att möta det ökande behovet.

Trots att antalet personer med trauman från krig och tortyr ökar är det bara en bråkdel som faktiskt söker vård. Oscar Fredriksson säger att problemet är vanligt bland barn och unga som ofta förtränger sina erfarenheter, och därför avstår från att söka hjälp.

– Just när det gäller barn och ungdomar underskattar de ofta sitt eget behov av behandling. De vill komma in i samhället snabbt och börja leva ett nytt liv men risken är att de istället konserverar sitt trauma, säger Oscar Fredriksson.

Han menar att det kan bidra till att barnen får koncentrationssvårigheter i skolan, vilket ofta leder till missuppfattningar av lärare och skolpersonal som istället tolkar det som att de har inlärningssvårigheter. Nu efterlyser han kompetensutveckling inom skolan.

– Det är viktigt med utbildningsinsatser riktade mot skolpersonal, så att de får kunskap om det här och en större möjlighet att upptäcka elever som har behov att behandla sina trauman.

Röda Korsets fem center för torterade flyktningar erbjuder vård på uppdrag av landstingen som till viss del finansierar verksamheten, men Oscar Fredriksson anser att staten borde ta ett större ansvar för behandlingen av personer med krigs- och tortyrtrauman.

– Huvudansvaret är statligt. Många landsting tar sitt ansvar och erbjuder vård, men kanske inte i den utsträckning som krävs. Sverige har skrivit under FN:s konvention mot tortyr och måste därför se till att erbjuda kvalitativ behandling.

Fakta: 

Fler unga patienter

På samtliga av Röda korsets center för torterade flyktingar har antalet unga patienter ökat och väntetiderna förlängts.

Så här ser siffrorna ut för landet:

Uppsala
Under 2013 sökte sammanlagt 264 patienter behandling för trauma från krig och tortyr. Av dem var 70% ensamkommande flyktningbarn upp till 20 år. I dagsläget är väntetiderna mellan 4 och 5 månader.

Skellefteå
Under 2013 var antalet nyregistrerade patienter 122 stycken. Totalt var 163 personer i behandling under fjolåret. Enligt verksamhetschefen ökar antalet unga upp till 25 år.

Malmö
Under 2013 var antalet unga under 26 år 39 stycken, och hittills i år har 15 ungdomar sökt vård. Om den trenden håller i sig är antalet 60 i slutet av 2014 och då blir det en ökning på 54 procent.

Skövde
Under 2013 tog behandlingscentret i Skövde emot 135 nya remisser, vilket var 51 fler än 2012 (62 procent). På centret behandlades totalt 267 patienter under förra året och av dessa var 70 personer 25 år och därunder. Under 2012 behandlades 173 patienter vid centret och då var 52 personer 25 år och därunder. Väntetiderna till första besöket är för närvarande drygt 4 månader.

Källa: Röda Korsets center för torterade flyktingar

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Elever stoppade SDU

Elever blockerade ingångarna till gymnasieskola i Stockholm när SDU skulle delta i ett bokbord

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu