Antirasism – reaktion på det politiska klimatet | Fria.Nu
Nina Ahlén

Fördjupning


Antirasism

  • Möllevångstorget i Malmö är en viktig utgångspunkt för demonstationer och aktivism. Under de senaste veckorna har tusentals personer samlats på torget i manifestationer mot nazism och fascism. foto: Stig-Åke Jönsson/ TT
Fria Tidningen

Antirasism – reaktion på det politiska klimatet

Christina Hansen är doktorand vid Malmö högskola och forskar om vänsterorienterade utomparlamentariska nätverk och aktivism. Att just antirasism uppmärksammas av många aktivister säger hon bland annat beror på dagens politiska klimat.

– Den kan tolkas som en konsekvens av, eller reaktion på, dagens politiska klimat där vi har ett parti i riksdagen med rasistiska och nazistiska rötter. Sedan ser vi gräsrotsreaktioner mot migrationspolitiken med massdeportationer, förstärkning av gränser och interna kontroller som Reva-projektet, säger hon.

Christina Hansen bedriver forskning om urban aktivism och frågor kring antirasism, migranters rättigheter och segregation i Malmö. Hon menar att antirasismen är en fråga som förenar många över de ideologiska gränserna.

– Få skulle säga att rasism är något bra. Antirasism är en fråga som nästan alla skriver under på, till skillnad från andra frågor som exempelvis antikapitalism eller Palestina-frågan, säger hon.

I Malmö, där Christina Hansen bedriver sin forskning, finns en lång tradition av aktivism. Det är den senaste tidens demonstrationer mot nazism och fascism tydliga exempel på, där flera tusen människor slutit upp i protesterna.

Möllevången, som ofta är utgångspunkt för många demonstrationer, har en stark koppling till arbetarrörelsen och var länge ett fattigt område som ansågs ha låg status. Billiga och centrala bostäder har lockat unga och studenter till stadsdelen, vilket kan vara en anledning till den starka gräsrotsaktivismen i området, menar Christina Hansen.

– Möllevångstorget med Arbetets ära i mitten symboliserar arbetarklassens kamp. Det har länge funnits mötesplatser för aktivister på och kring Möllevången, som politiska kaféer och bokhandlare. Dessa utgör en viktig resurs för aktivistnätverkens existens och utveckling, säger hon.

Anledningarna till varför människor börjar ägna sig åt aktivism, anser Christina Hansen är många, och hon tror inte att vissa personer har större benägenhet att engagera sig än andra. I sin forskning har hon mött personer som har börjat engagera sig aktivistiskt eftersom de har föräldrar som är politiskt intresserade eller genom sitt umgänge eller en personlig upplevelse. Många aktivister motiveras till engagemang som en möjlighet att förändra och förbättra sin egen och andras livssituation, och för att organiserat agerande är mer effektiv än enskilda personers aktioner, menar Christina Hansen. Politisk organisering kan också leda till en känsla av styrka och gemenskap.

– Stora mobiliseringar kan förstärka känslan av att vi är många och vi tycker så här och det ger individen känslan av gemenskap med många andra, kända och okända.

Hur tror du att den antirasistiska rörelsen kommer att utvecklas framöver?

– Det politiska engagemanget är knappast svagare under det så kallade supervalåret 2014. Frågan om mångfald och invandring väcker känslor och samhällsklimatet är polariserat i dessa frågor, vilket göder aktivism. Det här kan komma att bli tydligare under året. Men många antirasistiska kampanjer, exempelvis Kämpa Showan, kan inte förutses.

Fakta: 

Tema: Antirasism

Efter den senaste tidens nazistiska våld gör Fria Tidningen ett temanummer om antirasism. Vi lyfter fram personer som trots hot och våld fortsätter kampen för ett demokratiskt samhälle, vi tittar på lokal organisering som verktyg i kampen mot nazism och uppmärksamar det utbredda högerextrema våldet i Europa.

Här kan du ladda ner hela temanumret som pdf.

Läs även: FRIA granskar högerextremismen

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Lokal organisering viktig för motståndet

Antirasism

För att kunna arbeta långsiktigt med antirasism är det viktigt att människor kan engagera sig lokalt där de bor. Det menar Daniel Poohl på stiftelsen Expo.

Fria Tidningen
Hanna Rostam, Unga feminister Stockholm

Efter den feministiska vågen

I februari är det dags för Feministiskt initiativs partikongress. Fria Tidningen tar en titt in i framtiden.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu