Oppositionen kräver att FRA-lagen ska ses över | Fria.Nu
  • Alla oppositionspartier kräver en översyn av FRA-lagen.
Fria Tidningen

Oppositionen kräver att FRA-lagen ska ses över

I morgon, onsdag, debatteras lagen om signalspaning i riksdagen. Samtliga oppositionspartier är eniga om att FRA-lagen måste ses över och både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill riva upp den helt. Men de får mothugg av alliansen.

Det var i november i fjol som regeringen lämnade över den årliga utvärdering av hur lagen om signalspaning har fungerat till riksdagen. Det är utifrån den skrivelsen som riksdagen i morgon debatterar lagstiftningen. Peter Rådberg (MP), ledamot i försvarsutskottet, är kritisk till regeringens skrivelse som han menar är för knapphändig.

– Den är bara sex sidor tunn och väldigt fåordig. Det är ett smart drag av regeringen att hålla sig kort om man inte vill blotta svagheterna i lagstiftningen. Ju mindre man skriver desto svårare är det ju för kritiker att opponera sig, säger han.

Miljöpartiet har inför morgondagens debatt skrivit en motion i frågan, där de menar att det finns en mängd brister i såväl FRA-lagstiftningen som i tillsynen av den. Bland annat anser de att Försvarsunderrättelsedomstolen, som prövar FRA:s ansökningar om tillstånd för signalspaning, borde ersättas med en allmän domstol för att göra prövningen mer rättssäker. I dagsläget menar Miljöpartiet att domstolens granskande och oberoende funktion inte fungerar eftersom såväl ordförande som två vice ordförande utses av regeringen.

– I dag är domstolens roll att administrera FRA:s ansökningar om signalspaning, snarare än att granska dem. Vi tror att det blir en mer rättssäker prövning om den görs av en allmän domstol, säger Peter Rådberg.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anser dessutom att det behövs större parlamentarisk insyn i den verksamhet som bedrivs av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, som är den myndighet som har till uppgift att kontrollera att FRA följer lagen. I nuläget finns bara tre partier (S, M och FP) representerade i Siun.

– I dag är det bara FRA-positiva partier som har representation i Siun. Det är ett mycket märkligt förfarande och vi kritiker har inte möjlighet att få någon insyn den vägen, säger riksdagsledamoten Jens Holm (V).

Socialdemokraterna har nyligen bytt fot i frågan om FRA-lagen, från att ha velat riva upp lagstiftningen till att nu säga sig vilja se över den och göra förbättringar medan både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gå längre och riva upp den helt. Men åsikterna skiljer sig markant åt mellan blocken eftersom alla allianspartier står bakom nuvarande lagstiftning. Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman (FP) anser inte att lagen om signalspaning behöver ses över i nuläget och tycker att den fungerar som den ska.

– Vi tycker att FRA-lagen har förbättrats under resans gång och jämfört med hur den såg ut ursprungligen tycker vi att den är bra, säger han.

Han får medhåll från Annicka Engblom (M) i försvarsutskottet.

– FRA:s verksamhet sker inom ramen för en tydlig lagstiftning, med strikt kontroll och parlamentarisk insyn. Lagstiftningen är en bra avvägning mellan behovet av underrättelseinhämtning och tillvaratagande av medborgarnas integritet, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu