Ökat motstånd vid avvisningar | Fria.Nu
Skånes Fria

Ökat motstånd vid avvisningar

Det är inte bara i Skåne som det skett färre avvisningar. Även nationellt är det samma trend.

– Det är fortsatt så att vi ligger efter, säger Per Löwenberg, avdelningsdirektör vid Centrala gränsenheten.

I förra numret av Skånes Fria kunde vi rapportera om att antalet verkställda avvisningsbeslut blivit färre i Skåne. Trenden är densamma nationellt. Bland annat på grund av ett ökat motstånd från de som ska avvisas, enligt Per Löwenberg.

– Anledningen till att verkställigheterna inte ökat under förra året är flera. Vi har tvingats avboka många resor på grund av bråk och att personer motsatt sig resan. Det är en trend vi sett att motståndet från de som ska utvisas ökar, säger han.

Det finns även fler förklaringar. Att det varit svårt att fastställa identiteten på många av de flyktingar som sökt sig till Sverige. Vilket även det bidragit till att färre personer har avvisats, enligt Per Löwenberg.

Vad som händer med de som avvisats och vilka erfarenheter de har är något som ska undersökas av forskare vid Malmö högskola. Genom medel från Europeiska återvändandefonden ska forskarna undersöka migranters erfarenhet av både ofrivilliga och frivilliga återvändanden.

– I nuläget finns ingen eller mycket liten forskning om återvändande, varken i Sverige eller internationellt. Delvis beror det på stora svårigheter med att hitta informanter som är villiga att berätta om sin situation, samt att myndigheter inte alltid är samarbetsvilliga i dessa sammanhang, säger Pieter Bevelander, föreståndare på Malmö Institute for studies of migration, diversity and welfare (MIM), i ett uttalande.

Annons

Rekommenderade artiklar

Liv som papperslös skapar trauma

Ett år har gått sedan debatten om Reva rasade i medier över hela Sverige. Skånes Fria fortsätter med granskningen av vad som hände sedan.

Skånes Fria

Forskare ser hopp efter Reva

Polisens allt mer effektiva jakt på papperslösa blossade upp i medierna för ett år sedan. Skånes Fria fortsätter granskningen av vad som hände sedan.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu