Polisens mål: allt fler ska tvångsavvisas | Fria.Nu
  • Under 2013 registrerades 570 inre utlänningskontroller av trafikenheter inom polisen i Skåne. I samband med större trafikkontroller händer det också att gränspolis finns med – då för att underlätta att de inre utlänningskontrollerna genomförs.
Skånes Fria

Polisens mål: allt fler ska tvångsavvisas

Ett år har gått sedan Reva-debatten rasade som mest. Åter igen har polisen fått direktiv från Beatrice Ask att öka antalet avvisningar. Men bristande resurser har gjort att trenden går i motsatt riktning.

Under vintermånaderna och våren 2013 fick polisen och regeringen utstå stark kritik för stormningar av vigslar och påringningar på BUP. Bakgrunden var ett effektiviseringsarbete inom gränspolisen som genomfördes under 2010, där en del var Reva (se fakta). Vad gäller spaning på papperslösa innebar det framför allt att polisen började arbeta mer underrättelsebaserat, enligt Kristina Hallander Spångberg, enhetschef på gränspolisen.

– Vi började analysera tips och göra tillslag där vi kunde misstänka att de uppehöll sig, säger hon.

Mellan 2010 och 2011 ökade också antalet personer som polisen avvisade från landet. Sedan dess har det blivit färre. Hur det förhåller sig med de kritiserade inre utlänningskontrollerna är svårare att säga. Statistiken är bara tillförlitlig för 2013 – tidigare har man inte skiljt på rena administrativa kontroller i datasystemet och fysiska kontroller på stan. För 2014 är målet uppsatt till 4 500 fysiska kontroller i Skåne. I fjol genomfördes långt färre – 1 759 registrerade inre utlänningskontroller. Enligt Kristina Hallander Spångberg beror det på omprioriteringar inom gränspolisen. Bland annat på grund av ett stort antal människosmugglingsärenden under hösten.

– Det har inneburit att färre personer genomfört kontroller, säger hon.

Något Kristina Hallander Spångberg också tror har påverkat antalet verkställda avvisningar. Färre personer har hittats, menar hon.

– Jag tror att det är det som märks i siffrorna, så tolkar jag det, säger hon.

Inte heller trafikpolisen eller annan polis genomför inre utlänningskontroller i den omfattning cheferna hade velat se. Trots omfattande utbildningsinsatser (se Skånes Fria 11-2013). Av de kontroller som genomfördes under fjolåret var cirka hälften genomförda av polis vid trafikenhet. Resten gjordes av gränspolis som antingen gör underrättelsebaserade tillslag eller följer med vid andra polisinsatser som tillslag på svartklubbar eller större trafikkontroller.

– Där kan finnas personer som inte har tillstånd eller är efterlysta, då är vi med vid en sådan kontroll och gör vår del, annars skulle vanlig polis göra det och då skulle de ta längre tid.

Enligt regeringens direktiv till polisen för 2014 ska antalet verkställda beslut påtagligt öka jämfört med föregående år. Men Kristina Hallander Spångberg håller det inte för sannolikt att det blir så.

– I så fall krävs det att vi får fler personer som arbetar i verksamheten. Det har vi inte fått några indikationer på att vi kommer att få.

Att debatten om gränspolisens arbete blossade upp just förra året – när antalet avvisningar sjunkit och flera av metoderna redan var inarbetade –tror Kristina Hallander Spångberg har att göra med den massiva polisinsats som pågick efter den mordvåg som drabbade Malmö 2012.

– Det är klart att spänningen ökar när polisnärvaron blir större och kontrollerna blir fler. Nu är det möjligt att det blir samma situation igen. En ny insats har påbörjats i Malmö efter den senaste tidens skjutningar.

Hur har Reva-debatten påverkat er?

– Inte mer än att vi nu skiljer på administrativa kontrollslagningar och fysiska inre utlänningskontroller i statistiken. Vi förstod att det är de kontrollerna som folk är intresserade av.

Fakta: 

Efter två mordförsök i slutet av januari har polisen påbörjat ett nytt projekt – Operation Olivia – som kommer att innebära fler poliser i Malmö.

2011 genomfördes 847 inre utlänningskontroller av polis vid trafikenheter i Skåne – 2012 genomfördes 478 kontroller och 2013 – 570 kontroller. 

Verkställda avvisningar

Antal verkställda avvisningar av Skånepolisen (ärenden från Migrationsverket).
Polisen får också ärenden från brottsdomstolar – de är inte inräknade i statistiken.

2010: 519
2011: 623
2012: 501
2013: 414

Källa: Polisen

Reva

Reva står för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete och är ett samarbetsprojekt mellan Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Enligt polisen har det inneburit nya rutiner i hur handläggningen av ärenden analyseras. Ända sedan 2009 har regeringen i sitt årliga regleringsbrev till polisen krävt att antalet verkställda avvisningar ökar.

Med Schengenavtalet 2001 började de mellanstatliga gränskontrollerna att gradvis upphöra. Som en kompensation för det skulle fler inre utlänningskontroller göras. I polisens årliga verksamhetsplaner har det sedan flera år tillbaka funnits som mål att öka antalet kontroller. Men inre utlänningskontroller är kontroversiella.

2013 intervjuade Skånes Fria kriminologen Jerzy Sarnecki som sa att rasprofilering och diskriminering nästan är omöjligt att undvika i samband med sådana kontroller.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas på en bättre framtid”

”Skolan betyder allt men det går inte. Jag känner mig livrädd”. Orden är Akrams, som han då kallade sig – för ett år sedan. I dag har han uppehållstillstånd och kan uppge sitt riktiga namn.

Skånes Fria

Forskare ser hopp efter Reva

Polisens allt mer effektiva jakt på papperslösa blossade upp i medierna för ett år sedan. Skånes Fria fortsätter granskningen av vad som hände sedan.

Skånes Fria

Liv som papperslös skapar trauma

Ett år har gått sedan debatten om Reva rasade i medier över hela Sverige. Skånes Fria fortsätter med granskningen av vad som hände sedan.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu