Nu behöver Ojnareskogen oss igen | Fria.Nu
Malin Bergendal

Inledare


Ojnareskogen

  • Aktivister från Greenpeace, Fältbiologerna, trakten och överallt stoppar avverkningen i Ojnareskogen i september 2012. Nu börjar snart en ny rättsprocess om skogen, och den behöver vår hjälp att vinna.
Fria Tidningen

Nu behöver Ojnareskogen oss igen

Ska lagarna som skyddar miljön användas som alibin, eller ska de betyda något på riktigt?

Minns du Ojnareskogen? Den unika, ömtåliga skogen vid den magiskt ljusgröna sjön Bästeträsk på nordligaste Gotland, bara ett ögonkast från de vita stränderna i Ar.

I juli 2012 fick det finska företaget Nordkalk efter en lång och trasslig process tillstånd att provbryta kalksten i Ojnareskogen. Ett minst sagt kontroversiellt beslut, både för att skogen är skyddsvärd och för att Bästeträsk är reservvattentäkt för norra Gotland, som ständigt har brist på dricksvatten.

När beslutet kom tänkte Nordkalk snabbt meja ner skogen innan dess många vänner hann organisera sitt motstånd. Men det blev inte riktigt så. När de inhyrda skogshuggarna kom var fältbiologer och grannar redan där, de satt i träden och tältade bland tuvorna och kallade dit fler i sina mobiler. Hela sommaren blev de kvar, och halva hösten. De berättade för oss alla om skogen, sjön och deras betydelse för de rödlistade arterna som lever där och för hela ön. Och både Fältbiologerna och Naturvårdsverket överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut att låta Nordkalk provbryta i skogen.

Trots överklagandet till Högsta domstolen fick Nordkalk fortsätta sina förberedelser, vilket de gjorde – uppseendeväckande hänsynslöst. Men inte ostört. Aktivisterna satt kvar i träden, och när landshövdingen bad Nordkalk avbryta i väntan på rättslig prövning ville skogshuggarna från Mellanskog inte vara med längre.

Framåt hösten beslöt sig Högsta domstolen för att titta närmare på processen om Ojnareskogen. När de gjorde det, fann de jäviga domare, felaktiga beslutsgångar och inkompetens – kort sagt rättsröta. I juni 2013 beslöt de att processen skulle tas om från början. Och nu börjar det närma sig – den 11–14 mars ska mark- och miljödomstolen i Visby behandla ärendet.

Högsta domstolens beslut var en seger i sig: en rättsprocess får inte vara hur usel som helst, bara den gynnar kapitalet. Det finns en potentiell rättvisa, också för en ömtålig skog och en klar liten sjö. Men hur ska den nya prövningen gå?

Till att börja med ska mark- och miljödomstolen på Gotland bestämma sig för vad de ska bestämma. Ska de bara göra om prövningen om ifall Ojnareskogen ska ingå i ett Natura 2000-område? Det hävdar Nordkalk. Eller ska de göra om hela prövningen av Nordkalks tillstånd, som Ojnareskogens vänner vill?

Redan där, och genom hela processen, behöver Ojnareskogen en bra advokat. Som väl är finns det en advokat som är insatt i frågan och har tillräckliga kunskaper. Men det kommer att kosta pengar, och det finns ingen möjlighet att få rättshjälp. Därför samlar Ojnare-aktivisterna in pengar via sin Facebook-sida. Advokaten kostar cirka 250 000 kronor. I helgen var de 84 347 kronor från målet.

Dessutom behöver Ojnareskogen och Bästeträsk att vi visar vårt stöd. Skogen och sjön märker kanske inget så länge skogsmaskinerna håller sig borta. Men de som bor omkring ska veta, och de som fattar besluten. Till att börja med – kom till manifestationen för Ojnareskogen, antingen utanför mark- och miljödomstolen i Visby eller på Medborgarplatsen i Stockholm klockan 17 den 11 mars!

Det här handlar om en skog och en sjö, 250 rödlistade arters livsmiljöer och vattenförsörjningen på Gotland. Samtidigt handlar det om lagarna som skyddar miljön. Ska de användas som alibin, eller ska de betyda något på riktigt?

Fokusfrågor

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu