Svensk basinkomströrelse samlas i Malmö i helgen | Fria.Nu
  • Arbetskritiskt forum i Malmö förra året som arrangerades av bland annat Basinkomst Malmö. I helgen hålls en nationell basinkomstträff som blir den första i sitt slag på många år.
Fria Tidningen

Svensk basinkomströrelse samlas i Malmö i helgen

I helgen hålls en nationell träff i Malmö om basinkomst som blir den första i sitt slag på många år. När frågan inte får fäste partipolitiskt tar istället aktivister initiativ till egna småskaliga projekt.

Kicki Bobacka engagerade sig i folkrörelsen för medborgarlön som var en aktiv röst i landet för basinkomst eller medborgarlön under början på 2000-talet. Men i brist på verkliga politiska framsteg i frågan gick luften ur kampanjen för några år sedan. Hon är nu själv inte aktiv i frågan, men kommer att medverka under helgen för att sprida kampanjens lärdomar till nästa generation aktivister.

– Vi la ner mycket tid och energi på att arbeta nationellt och även mot Norden och Europa. Det blev lite för mycket arbete och till slut tog orken slut. Att organisera sig mer i lokalgrupper på hemmaplan är mer fruktbart och det jag kommer att prata om i helgen, säger hon.

Kicki Bobacka säger att frågan är nästintill död partipolitiskt, men att många enskilda medborgare står bakom idéen om medborgarlön.

– Det är lätt att prata med människor om detta, många tycker att idén är bra. Någon form av basinkomst måste också komma på sikt. Arbetslinjen håller inte, folk måste få jobba av frivillig kraft och inte av tvång. Frågan är bara hur länge det ska dröja innan mer tongivande politiker förstår detta och tar frågan om basinkomst på allvar.

Basinkomströrelsen har också antagit en annan form de senaste åren. Flera lokalgrupper har poppat upp över landet, organiserade i ett lokalt nätverk för medborgarlön.

Inom gruppen i Malmö, som är en av landets mer aktiva grupper, driver också tre personer knutna till filmkollektivet RåFILM ett projekt kring folkorganiserad basinkomst. Det går ut på att medlemmarna lovar varandra minst 9000 kr i månaden, pengar som tas ur en gemensam pott som medlemmarna gemensamt bidrar till.

– Det bygger på att vi ser privatekonomi som en kollektiv fråga och inte en individuell fråga. Många lever med korta och otrygga anställningar och måste hanka sig fram. Om vi genom att samarbeta kan stabilisera ekonomin tillsammans är det bra, säger Alex Veitch, en av de drivande bakom projektet.

Under helgen kommer han att presentera modellen för detta småskaliga projekt och hoppas på att flera liknande initiativ startas i landet.

– Om det inte går att införa medborgarlön statligt så vill vi hitta andra modeller. Detta är ett sätt, säger han.

Han ser flera tecken på att basinkomst och medborgarlön har fått ett starkare fäste i samhällsdebatten i dag jämfört med för några år sedan.

– När en ledarskribent på Expressen ändå känner sig manad att slå tillbaka mot basinkomströrelsen säger det ändå något om att frågan finns och att folk måste förhålla sig till den, säger han.

Inom exempelvis Miljöpartiet finns det gräsrötter som driver frågan och som till exempel har motionerat om basinkomst i riksdagen. Även Vänsterpartiet och Feministisikt initiativ har visat visst intresse för frågan. Enhet är ett litet grönt parti med basinkomst som en av sina viktigaste frågor, liksom Gröna partiet. Även Ung pirat, Piratpartiets ungdomsförbund, är positiva till basinkomst.

På EU-nivå drevs en stor kampanj fram till mitten av januari i år om att samla in en miljon underskrifter från EU-medborgare och därmed lyfta frågan om basinkomst i EU-kommissionen. Drygt 285 000 underskrifter samlades in, vilket inte räckte för att lyfta frågan.

Nationell basinkomstträff i Malmö pågår den 7–9 februari. Läs mer på: http://basinkomst.nu/2013/12/nationell-basinkomsttraff-7-9-februari-2014...

Fakta: 

Basinkomst/medborgarlön:

• Basinkomst, eller medborgarlön, är en välfärdsreform som garanterar alla en ekonomisk grundtrygghet som ska gå att leva på.

• Den ska delas ut till individer och inte till hushåll.

• Den kräver ingen motprestation.

Källa: Basinkomst.nu

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu