”I Sverige lärde jag mig vad rasism är” | Fria.Nu
  • Victoria Kawesa har i rapporten tittat på tidigare kvalitativa undersökningar som gjorts om afrosvenskars egna erfarenheter av rasism och vardagsdiskriminering.
Fria Tidningen

”I Sverige lärde jag mig vad rasism är”

Victoria Kawesa är doktorand vid Linköpings universitet och en av författarna till den nya rapporten om afrofobi. Hon har själv upplevt rasism och diskriminering på nära håll och menar att det är viktigt att våga prata om ras som ett analytiskt verktyg för att förstå afrofobi.

– Jag kom till Sverige som nioåring och det var först här som jag lärde mig vad rasism är, säger Victoria Kawesa.

Hon är född i Uganda men har bott i Sverige i 30 år och har länge varit engagerad i frågor som rör rasism och främlingsfientlighet. I rapporten har hon tittat närmare på tidigare kvalitativa undersökningar som gjorts om afrosvenskars egna erfarenheter kring rasism och vardagsdiskriminering. Bland annat berättar hon om en femårig flicka som inte ville att hennes afrosvenska pappa skulle hämta henne på dagis eftersom hon blev mobbad. Och historien om familjen som fick flytta från ett villaområde där majoritetsbefolkningen var vit medelklass eftersom de blev trakasserade.

Hon berättar också om egna erfarenheter av rasism och hur hon blivit utsatt för påhopp och diskriminering till följd av sin hudfärg.

– När jag åkte tunnelbana för några veckor sedan var det en dam som sa till mig att hon tycker synd om mig för att jag är svart. Jag visste inte vad jag skulle svara men fick förklara för min son som var med mig att det finns något som heter rasism. Skammen efter en sådan kommentar finns kvar länge, säger hon.

Victoria Kawesa menar att det finns en ett starkt motstånd mot att tala om ras i Sverige, något som gör det svårt att synliggöra och prata om den vardagsrasism som drabbar många afrosvenskar.

– Det finns en färgblindhet i samhället som förminskar afrosvenskars erfarenheter av rasism och diskriminering. Sverige ser sig självt som exceptionellt eftersom det finns en självbild som säger att vi stod utanför kolonialismen och att frågor om ras och rasism därför inte angår dagens Sverige, säger hon.

Nu menar Victoria att det är viktigt att våga börja tala om ras som ett analytiskt verktyg för att förstå afrofobi och rasism. I rapporten som lämnats till regeringen föreslås bland annat att regeringen ska starta en bred folkbildningsinsats om afrofobi som syftar till att öka kunskapen om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln samt hur den knyter an till dagens diskriminering av afrosvenskar.

Hon hoppas att det ska leda till en bredare förståelse.

– Det är tabubelagt att säga att jag särbehandlas utifrån ras. Men det finns problem som är baserade på ett rastänk och det går inte att förneka. Vi måste våga prata om det för att kunna ta det på allvar, avslutar hon.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu