Nu tar cyklar över bilarnas körfält | Fria.Nu
  • Götgatan blir först ut med att låta bilarna dela med sig av sina körfält till cykelbanor.
Stockholms Fria

Nu tar cyklar över bilarnas körfält

Att satsa på cyklingen i Stockholm har blivit en profilfråga för flera partier i fullmäktige. Men de stora cykelsatsningarna har ofta stannat vid ord. Nu kan dock förändringen vara på väg. Bilarna får dela med sig av stadens utrymme.

Det finns långt gångna planer på att låta cyklar ta över bilkörfält på flera platser i Stockholm. Närmast att bli realiserat är ett projekt på Götgatan på söder. Mellan Medborgarplatsen och Skanstull finns idag tre bilkörfält i vardera riktning. Två av dem används för biltrafik och det tredje för parkering. Innanför parkeringsfältet slingrar sig idag cykelbanan fram.

– Vi har sett att under maxtimmen har vi upp till 600 bilar, men så mycket som 900 cyklar längs Götgatan. Utrymmet längs vägen är uppenbart felfördelat, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm, som också kallar sig cykelborgarråd.

Nu kommer ett körfält att användas för biltrafik, ett för parkering, medan det nuvarande parkeringsfältet får ge plats åt en bredare cykelbana och mer plats för gångtrafikanter. En satsning som kan förändra Götgatans karaktär radikalt. Även om den i första hand utförs på prov, för att kanske senare permanentas.

– Jag är övertygad om att det här blir jättebra. Men det är viktigt att vi utvärderar och kan göra satsningen optimal innan vi verkligen gör själva ombyggnaden, säger Per Ankersjö.

Götgatans nya cykelstråk ska anläggas redan i vår, men det är inte det enda ställe där bilarna får lämna plats för cykel. Även på Skanstullsbron, Strömbron, Värtavägen, Skeppsbrokajen och Långholmsgatan finns liknande planer.

Är det här ett skifte i hur vi ser på cyklarna i Stockholm?

– Ja, man kan säga att det är ett skifte. Det är otroligt symbolladdat att omdisponera utrymme från biltrafiken, säger Per Ankersjö.

Martin Emanuel är teknikhistoriker vid Uppsala universitet. Med sin avhandling om cykeltrafikens historia i Stockholm har han stor kunskap om cykelpolitikens tillstånd. Även han tycker att man kan se detta som ett slags historiskt skifte.

– Det kan man nog säga. Man har pratat cykel under några decennier, men nu börjat det synas i hur gatuutrymmet fördelas mellan olika trafikslag, säger han.

Det avgörande för framtiden tror han blir reaktionerna på de nya förändringarna.

– Politiker har varit rädda för reaktioner från andra grupper som använder gatorna, men nu har det skett en förändring i styrkeförhållandena där mer röststarka cyklister påverkar mer.

Annars talar tiden för cyklarna. Det blir mer och mer trångt i staden och cyklarna hjälper till att utnyttja utrymmet mer effektivt. Biltullarna har dessutom hjälpt till att hålla nere trafiken vilket ger utrymme att expandera cyklarnas plats, utan för stora konflikter.

Både Per Ankersjö och Martin Emanuel tror att försöket på Götgatan kommer att bli lyckat. Det finns gott om plats för bilarna idag.

– När intressegrupper har fått ventilera sina farhågor har det handlat mer om hur utryckningstrafik och lastning och lossning kommer att påverkas, än rädsla för trafikstockningar, säger Martin Emanuel.

Per Ankersjö säger att det delvis har varit tuffa förhandlingar med allianskamraterna i stadshuset för att komma så här långt.

– Det är vi som brinner för det här och vi lägger vårt förhandlingsmandat på att driva cykelfrågorna, men jag kan säga att det går lättare och lättare med åren. Det finns en ökad förståelse kring framkomlighet och att skapa en annan stadsmiljö.

Till sommaren ska det i alla fall gå att cykla på det nya, rymligare stråket längs Götgatan.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu