Utredning om samtycke kan fördröja lagändring | Fria.Nu
  • Manifestationen mot sexuellt våld på Medborgarplatsen i Stockholm för två veckor sedan samlade tusentals människor.
Fria Tidningen

Utredning om samtycke kan fördröja lagändring

Justitieminister Beatrice Ask har beslutat att se över en samtyckeslag i våldtäktsfall. Beslutet välkomnas av flera organisationer och politiska partier men samtidigt kritiseras Ask för att förhala frågan.

I dag finns det ingen samtyckesparagraf med i lagen om våldtäkter och sexualbrott. Men tidigare i veckan gav Beatrice Ask beskedet att samtyckeslagen ska ses över, något som många partier och organisationer länge har efterfrågat. RFSU är en av de organisationer som välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning. Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, säger till Fria Tidningen att det här är ett steg i rätt riktning.

– Vi välkomnar det här beskedet. Vi är positiva till att det blir en bred översyn som även innefattar oaktsamhetsbrott. Vi vet ju inte exakt i nuläget vad det här kommer att landa i.

Kristina Ljungros säger att eftersom våldtäktsfall är komplexa, att det sällan finns vittnen och ord står mot ord, så behöver man titta på ”hela paketet” – allt från polisens utredningar till aktivt förebyggande av attityder kring manlig sexualitet.

– Vi har ju velat se en haverikommission som utreder varför det är så få fällande domar i våldtäktsmål. Det här är ett steg närmare, absolut. Men jag tycker att man måste titta på hela kedjan här. Det finns ingen quick-fix, ingen snabb lösning på de här problemen, säger hon.

Kraven på en samtyckeslag har växt sig allt starkare på senare tid till följd av ett antal uppmärksammade våldtäktsdomar. Kulmen blev den stora demonstrationen med 2000-3000 deltagare som ägde rum i Stockholm för två veckor sedan. En vecka senare gick Socialdemokraterna ut och meddelade att de bytt fot och nu kan tänka sig att utreda frågan. Och nu har alltså Beatrice Ask (M), som tidigare gått ut med att en samtyckeslag ändå inte skulle förändra bevisbördan, tagit åt sig av den rådande debatten och det breda politiska stödet som finns för en utredning.

Ett av de partier som länge drivit frågan om en samtyckeslag är Miljöpartiet. Agneta Börjesson (MP) är riksdagsledamot med ansvar för kriminalvård och hon välkomnar Asks besked.

– Det här har en normerande betydelse på samhällsdebatten, att samhället tydliggör vad som är rimligt, säger hon.

Men hon poängterar att Miljöpartiet redan tidigare har låtit straffrättsprofessorn Madeleine Lejonhuvud utreda frågan och att de har lagt en motion i riksdagen med ett färdigt lagförslag.

– Beatrice Ask har fått ge sig för påtryckningar från sina allianskollegor nu, men tillsammans med Socialdemokraterna har hon möjliggjort att det blir en öppen förutsättningslös utredning som tar tid, säger Agneta Börjesson.

Hon menar att en utredning är en onödig omväg att fördröja frågan ännu mer.

– Vi har haft ett färdigt lagförslag framme som motion många gånger. Det har varit enkelt för de partier som vill ha en samtyckeslag att rösta för det.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Partier debatterade basinkomst

Basinkomst kan ge grundtrygghet – men också minska jämställdheten. GFT var på plats när sju partier debatterade frågan.

Göteborgs Fria

Ny lag kan förbjuda hans liv

Sam Opios existens kan snart bli olagligförklarad i Uganda. Han fruktar för sitt liv, ändå vill han bli bland de sista att fly.

Skånes Fria

© 2021 Fria.Nu