Hbtq-personer utvisas till länder där de riskerar fängelse | Fria.Nu
  • Protester mot utvisningen av hbtq-personer under sommarens Prideparad i Stockholm.
Fria Tidningen

Hbtq-personer utvisas till länder där de riskerar fängelse

Dennis Opoku hotas av utvisning till Ghana där han riskerar fängelse på grund av sin sexuella läggning. Han är inte ensam. Enligt RFSL har utvisningarna av hbtq-personer ökat de senaste åren.

Dennis Opoku är en i raden av många hbtq-personer som på senare tid hotats av utvisning till ett hemland där homosexuella handlingar är straffbara. I november förra året skrev Skånes Fria Tidning om Amadi, också hbtq-person från Ghana, som utsattes för ett utvisningsförsök som fick avbrytas.

För två veckor sedan gjordes ett försök att utvisa Dennis Opoku till Ghana. Men eftersom han inte hade de rätta inresehandlingarna var planet tvunget att återvända till Sverige. Fria Tidningen når Dennis Opoku i flyktingförvaret i Åstorp i Skåne.

– Jag känner mig sorgsen och ledsen, säger han. Jag var väldigt rädd. Polisen var våldsam och satte handfängsel på mina armar och ben. Jag kan inte återvända till Ghana, de kommer att döda mig där.

I Ghana riskerar homosexuella kroppsstraff och fängelse upp till 10 år. Diskriminering är vanligt, liksom social utfrysning och risken att misshandlas eller utsättas för förföljelse. Något lagligt skydd mot hatbrott finns inte. Men detta hindrar inte Migrationsverket från att verkställa utvisningar av hbtq-personer till Ghana och andra länder med liknande lagstiftning, trots uppenbara risker. Migrationsverket kan till exempel hänvisa till att uppgifterna som den asylsökande uppger inte är trovärdiga eller att personen inte levt "tillräckligt8" öppet med sin sexualitet. Maria Svensson är aktiv inom Aktion mot deportation och har mött många utvisningshotade hbtq-personer.

– De som jag har träffat lever i en rädsla att berätta även för andra flyktingar om sin sexualitet. Så det är en mycket känslig fråga, säger hon.

För organisationen RFSL är hbtq-flyktingar en av deras mest prioriterade frågor. Varje år fungerar RFSL som rådgivare till mellan 100 och 120 hbtq-flyktingar.

– Det har ökat de senaste åren, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL. Det finns en bredd i vilka länder hbtq-flyktingar kommer ifrån, men det är många just från olika afrikanska länder.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har fått kritik för att de motiverat vissa utvisningar med att man kan leva dold i sitt hemland utan att berätta om sin sexuella läggning. Att det argumentet strider mot svensk lagstiftning har RFSL varit tydliga med att påpeka. De menar att ingen ska behöva dölja sin identitet, eller tvingas att leva i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Enligt Ulrika Westerlund är det både förändringar i lagen på politisk nivå och i myndigheternas tillämpning av den som måste till.

Än har Dennis Opoku inte fått veta någonting om vad som kommer att hända med honom. Han sitter fortfarande kvar i förvaret i Åstorp.

– Varför sitter jag här? Jag har inte begått något brott. Ghana ville inte ha mig, så varför håller ni mig fast här? Jag vill ut härifrån.

Fakta: 

Flera länder kriminaliserar homosexualitet:

Homosexuella handlingar är förbjudet i ett 80-tal länder världen över.

I flera afrikanska länder har homosexuella stigmatiserats allt mer och i dag finns det 38 länder som har lagstiftning mot homosexualitet. Så sent som för några veckor sedan införde Nigeria en ny lag som förbjuder alla relationer mellan samkönade. I Uganda har det de senaste åren pågått en diskussion om att skärpa straffen för homosexuella, som bland annat skulle kunna ge livstids fängelse. I december röstade parlamentet igenom ett lagförslag men för några veckor sedan beslutade presidenten Yoweri Museveni att inte underteckna lagen.

Men det är inte bara i Afrika som det på senare tid har införts hårdare lagar. I somras klubbade Ryssland igenom en ny lag som förbjuder ”homosexuell propaganda”.

Källa: RFSL, Amnesty, SR Ekot

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu