Miljöpartiet vill förbjuda bisfenol A | Fria.Nu
  • Miljöpartiet vill förbjuda bisfenol A i kvitton och i alla produkter som är i kontakt med livsmedel.
Fria Tidningen

Miljöpartiet vill förbjuda bisfenol A

I veckan presenterade Miljöpartiet sin nya kemikaliepolitik där de bland annat föreslår ett heltäckande förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Därmed vill de gå längre än EU-lagstiftningen. Men fortfarande är det omdiskuterat hur farligt ämnet egentligen är.

– Som det ser ut i dag finns det ett begränsat förbud mot bisfenol A i barnmatsförpackningar, men det behövs ett mer heltäckande förbud, säger Helena Leander, miljöpolitisk talesperson (MP).

Miljöpartiet vill införa ett svenskt förbud mot flera skadliga gifter i leksaker, mat, textilier och möbler. Exempelvis föreslås ett förbud mot bisfenol A i kvitton och i alla produkter som är i kontakt med livsmedel. Ett bärande argument för att de vill se en lagstiftning är det inte bara ska vara upp till konsumenten att välja bort farliga varor.

– Det är jätteviktigt att vi politiker driver frågan för att kunna garantera en trygghet för konsumenterna. Som enskild person är det hopplöst att ha koll på alla farliga ämnen, de flesta av oss är inte kemister, säger Helena Leander.

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som används för att tillverka olika plastsorter, som till exempel skyddslack som finns i konservburkar, tandfyllningsmaterial och CD- och DVD-skivor. Forskarstudier har visat att bisfenol A är giftigt och cancerframkallande men också hormonstörande. Flera tidigare studier har också visat att bisfenol A är skadligt även i mycket små halter. Men för några veckor sedan kom nya rön från EU:s livsmedelsmyndighet Efsa som pekar på motsatsen. Den mängd bisfenol A vi får i oss bedöms enligt myndigheten inte skada hälsan, något som gäller alla åldersgrupper och även foster.

Även Livsmedelsverket har nyligen gjort en undersökning av bisfenol A i blodet hos förstagångsföderskor som visar på väldigt låga halter, långt under de gränsvärden som finns i dag.

– När man har tittat på hur mycket vi faktiskt får i oss ligger halterna betydligt lägre än de gränsvärden vi har i dag. Även en människa som kommer i kontakt med höga halter av bisfenol A ligger långt under gränsvärdena, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Gränsvärdet för bisfenol A, eller det tolerabla dagliga intaget som det också kallas, ligger i dag på 50 mikrogram per kilo kroppsvikt. För att få större säkerhetsmarginal har Efsa sänkt rekommendationerna till 5 mikrogram. Men enligt samma studie är det fortfarande en siffra som ligger långt över de värden som även grupper som utsätts för höga halter bisfenol A når upp till.

På Livsmedelsverket ser man därför en oro i att ett förbud istället kan leda till att andra mer skadliga ämnen ersätter det.

– Förbjuder man bisfenol A undrar vi vad som kommer istället. Risken är att det ersätts med ett annat mindre undersökt ämne som kan ha större inverkan på hälsan, säger Emma Halldin Ankarberg.

Helena Leander (MP) håller med om att det kan finnas en fara i att bisfenoler ersätts med andra ämnen, men tycker samtidigt att det är ett argument som inte håller i längden.

– Den risken finns alltid, men samtidigt vet vi att bisfenoler är farliga och det blir knepigt att avstå från att förbjuda något vi vet är farligt för att det skulle kunna komma något annat som också är farligt, säger hon.

Även Centerpartiet med miljöminister Lena Ek i spetsen har tidigare deklarerat att de är för ett totalförbud av bisfenol A. I dagsläget finns en proposition för behandling i riksdagen, men hittills har lite hänt. Nu hoppas Helena Leander att giftiga ämnen och kemikalier ska bli en valfråga och att Miljöpartiets förslag om förbud ska påverka EU så att det så småningom blir ett EU-direktiv.

– Vi vill göra det här till en valfråga och hoppas kunna påverka EU. Historiskt sett har EU ändrat inställning när enskilda länder har gått före i olika frågor och det hoppas vi på även i det här fallet, avslutar hon.

Fakta: 

Miljöpartiets kemikaliepolitik

Förutom ett heltäckande förbud mot bisfenol A, vill Miljöpartiet också se att förbudet mot ftalater ska utökas till att alla typer av ftalater i leksaker, barnvårdsartiklar och textilier.

Två farliga parabener i hygienprodukter, och det bromerade flamskyddsmedlet deka-DBE i möbler och textilier ska också förbjudas.

Man vill också skärpa skatten på bekämpningsmedel och återinföra skatt på kadmium i konstgödsel för att gynna jordbruk som bedrivs mer ekologiskt.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu