Svårt för vården att nå våldtagna | Fria.Nu
  • ”För personal som inte har erfarenhet kan det kännas obekvämt att möta en person som har blivit våldtagen”, säger Lotta Johansson.
Skånes Fria

Svårt för vården att nå våldtagna

En gång i veckan brukar barnmorskan Lotta Johansson få besök på Mottagningen för våldtagna kvinnor i Lund. Alldeles för sällan, enligt henne själv.

– Vi vill nå ut till de som aldrig anmäler, säger hon.

Av de 55 kvinnor som kom till mottagningen i Lund i fjol var 42 där på grund av att de vänt sig till polisen och gjort en anmälan. Rutinen är nämligen att polisen kör de våldtagna kvinnorna till Kvinnoklinikens akutmottagning i Lund eller Malmö.

Jourhavande personal tar emot och det erbjuds en gynekologisk undersökning för provtagning och spårsäkring.

– Sedan får jag en lapp i mitt fack och kan följa upp med fler samtal och erbjuda tid hos kurator, säger Lotta Johansson.

Att det främst är kvinnor som har gjort en polisanmälan som kommer till Mottagningen för våldtagna kvinnor belyser ett problem, fortsätter hon. Av undersökningar som gjorts framgår att endast ett litet antal av alla våldtäkter anmäls. Lotta Johansson tror därför att sjukvården endast når en bråkdel av alla de kvinnor som utsatts för en våldtäkt.

– Det är ett enormt mörkertal som vi aldrig ser, det är de vi hade velat se här. Vårt mål är inte en polisanmälan utan ett omhändertagande.

Vid en rundringning till kvinnojourer i Malmö och Lund är det få som känner till att Mottagningen för våldtagna kvinnor existerar. Paula Rydholm vid Malmö kvinnojour menar att många kvinnor upplever det som att de inte har någonstans att ta vägen. Och Cecilia Backman på Lunds kvinnojour har fått uppgifter om att mottagningen försvunnit i samband med sammanslagningen av sjukhusen i de båda städerna. Så är det inte.

En anledning till de få besöken kan vara att mottagningen har haft svårt för att nå ut, medger Lotta Johansson. Det utåtriktade arbetet har varit begränsat och sedan i våras har hon arbetat ensam på mottagningen. Emellanåt har hon ändå fått loss tid och varit ute och informerat om verksamheten för volontärer och personal som möter utsatta kvinnor, säger hon. Bland annat på ungdomsmottagningar runtom i länet.

– Efter helgen händer det att personalen möter tjejer som har varit utsatta för något. Då kan de ringa ett direktnummer så kan vi se till att de träffar personal som vet att de ska komma.

Fördelen med att i ett första skede hänvisa kvinnor som blivit våldtagna till Kvinnokliniken och inte till akutmottagningen är flera, tror Lotta Johansson. Personalen har blivit van vid att möta kvinnor som blivit våldtagna och kan ge dem ett bättre bemötande. De har också utvecklat rutiner för det uppföljande arbetet.

– Reaktionerna kan komma långt efter så det är viktigt att inte bara släppa dem. I många fall har de haft lättare att prata andra gången de är här.

Mottagningar för våldtagna kvinnor är ovanligt. I Stockholm finns Sveriges enda fullskaliga akutmottagning för våldtagna kvinnor med psykolog, läkare och barnmorskor. Öppet dygnet runt. De har också ett helt annat underlag med cirka 600 besök om året, enligt Lotta Johansson. Att jämföra med de runt 150 som årligen besöker Mottagningen för våldtagna kvinnor i Malmö och Lund. Att så många fler besöker mottagningen i Stockholm beror mycket på att de är så pass kända i regionen, tror Lotta Johansson.

– Med tanke på att vi täcker hela Mellanskåne borde det inte vara så stor skillnad.

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Endast 23 procent anmäls enligt Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2011.

Fakta: 

Mottagningen för våldtagna kvinnor är en del av Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus. Lotta Johansson har både mottagning i Lund och Malmö. I vår kommer ytterligare en barnmorska att arbeta på mottagningen.

Så går det till

Vid ett första besök erbjuds kvinnan en gynekologisk undersökning.

Några av proverna som erbjuds görs för att undersöka om personen blivit smittad av klamydia och gonorré men också hiv, hepatit och syfilis.

Andra prover tas för spårsäkring som kan användas om kvinnan väljer att anmäla övergreppet till polisen.

Vid det första besöket erbjuds också kontakt med barnmorska eller kurator. Därefter följer fler uppföljande besök om personen vill. 

Spårsäkringsproverna sparas på sjukhuset i två år, vid oanmälda fall. Det ifall personen skulle vilja göra en anmälan i ett senare skede.

Källa: Region Skåne

Annons

Rekommenderade artiklar

”Kanske kan vi rädda liv”

Akutsjuksköterskan Marie Jensen har på eget initiativ börjat utbilda kollegor i hur våld i nära relationer kan upptäckas inom vården.

Skånes Fria

Banbrytande medicin väntas mot hepatit C

Personer som tidigare riskerat att dö kommer nu att kunna bli friska. Professorn och överläkaren Ola Weiland skräder inte orden för det nyligen godkända läkemedlet Sovaldi.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu