Protester mot nya gravplatser | Fria.Nu
  • Den nya begravningsplatsen är planerad på ett av de mest använda områdena för Järvafältets friluftsliv. Den unika discgolfbanan är hotad.
Stockholms Fria

Protester mot nya gravplatser

Med tankarna på Stockholms stolthet Skogskyrkogården, planerar Stockholms kommun en ny begravningsplats med 20 000 nya gravplatser, mitt på Järvafältet. Men kritikerna ser ett viktigt och unikt friluftsliv som försvinner. Organisationen Initiativ Tensta tillhör dem som protesterar mot förslaget och mot att planerna inte förankras i civilsamhället.

Den unika discgolfparken Järva discgolf park ligger i farozonen när Stockholms nya begravningsplats planeras. Det vinnande arkitektförslaget Öarna ritar upp gravplatsen precis där, integrerad i naturen som mindre ”öar”.

– Järva discgolf park har förvandlat området kring den gamla Granholmstippen till ett inbjudande område för många olika fritidsaktiviteter. Inga av dessa, inte ens hundrastning eller picknick kan samsas på samma område som begravningsplatsen, säger Björn Erdal från Initiativ Tensta.

Han menar att det skulle ha kunnat gå att samsas på fältet om man inte gått in för en så extremt utspridd och ytkrävande begravningsplats, som det vinnande bidraget föreslagit.

Varför är Järvaområdet viktigt att bevara som det ser ut i dag?

– Vi vill inte bevara området, vi vill att det ska utvecklas! Vi tog initiativ till bomässan i Tensta 2006, men tycker att det hänt för lite sedan dess. Problemet är att stadsplaneringen är för passiv och att stadsbyggnad inte alls diskuteras längre i Tensta. Diskussion och förankring kan göra alla förslag bättre, säger Björn Erdal.

– När stadens företrädare är mer ivriga att gå tillfälliga byggintressen till mötes än att ta tillvara stadsdelens långsiktiga behov då måste de som ser vad som händer säga ifrån. Det är helt okej att det byggs i Tensta och på Järva, men det viktiga är vad som byggs, säger han.

Varje år gravsätts omkring 500 kistor i Stockholm. Behovet av nya kistgravplatser är stort, inte minst runt Järvafältet där invånarna till 75 procent har utländsk härkomst. Enligt muslimsk tro är kremering inte tillåten.

– Behovet är 10 000 kistgravar på längre sikt eller 150 kistgravsättningar per år. Gravsättning i urnor är däremot inget problem i dagsläget, säger Mats Larsson, förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen som varit med i planeringsarbetet.

I december sade han till Dagens Nyheter att ”det blev mer komplicerat än vi någonsin hade trott”.

Är beslutet stoppat nu?

– Projektet är ordentligt försenat men absolut inte stoppat. Kommunfullmäktige har avsatt 70 miljoner kronor i vår investeringsbudget för kommande år för att genomföra en fortsatt planering av projektet, säger Mats Larsson till SFT.

– Ett antal olika geologiska undersökningar om markförhållanden har dragit ut på tiden och genomförs för närvarande, för att få en korrekt kostnadskalkyl och kunna göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Har allmänhetens protester påverkat något?

– Vi är medvetna om att det finns en grupp Järvaboende som är emot förslaget och respekterar naturligtvis alla åsikter. Vi har en dialog med företrädare från många olika religiösa samfund som står bakom planerna. I stadsbyggnadsnämnden ställde sig samtliga politiska partier utom Vänsterpartiet sig bakom förslaget om inriktning för fortsatt planarbete, säger Mats Larsson.

Initiativ Tensta, som vill skapa lokal debatt angående gemensamma angelägenheter, tycker inte att kommunens förvaltningsorganisation har tagit civilsamhället på allvar.

– Trots att detta är en stor och avgörande planfråga som pågått i fem år vet de flesta fortfarande mycket lite om vad som står på spel, säger Björn Erdal.

Gregor Wroblewski, grundare av Tensta konsthall, är också engagerad i Initiativ Tensta.

– Den lokala stadsdelsnämnden skulle kunna vara en kanal för lokal diskussion, men sedan flera år deltar tenstaborna inte i nämndens möten. De lokala fritidspolitikerna är inte drivande i lokala frågor och medborgarna i stadsdelen driver inte på dem. Lägg därtill lågt valdeltagande och man förstår att politiken inte kan kanalisera civilsamhällets behov, säger Gregor Wroblewski.

– I Tensta, liksom i andra segregerade bostadsorter, är det svårt att driva opinion, kanalisera opinioner och bli bemött av till exempel kommunen som en normal samtalspartner, säger han.

Fakta: 

Ökat behov av gravar

  • Omkring 500 kistor per år gravsätts i Stockholm.
  • Fullt utbyggd kan den nya gravplatsen rymma 20 000 gravplatser, hälften av dem kistgravar.
  • Inom islam är kremering förbjuden vilket ökar behovet av kistgravar.
  • 60 000 invånare bor i Järvaområdet varav 75 procent är av utländsk härkomst.

Källa: Stockholms stad, DN, Norra sidan

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu