Färre fall av hepatit C har upptäckts i Skåne | Fria.Nu
  • ”Behandlingarna för hepatit C kräver mycket och det är många biverkningar. Man bör ha varit drogfri i upp till ett år om det ska gå”, säger Britt, som arbetar som sjuksköterska på sprutbytesprogrammet i Malmö.
Skånes Fria

Färre fall av hepatit C har upptäckts i Skåne

Viruset kan leda till dödliga sjukdomar. Trots insatser fortsätter unga missbrukare att smittas.

– Många tänker att hepatit C är något som är normalt att ha, säger Britt, sjuksköterska på sprutbytesprogrammet i Malmö.

Framför allt är det injicerande missbrukare som drabbas men också män som har sex med män har på senare år visat sig vara en riskgrupp.

– Många av de som upptäcks i dag har smittats nyligen och är runt 20 till 30 år. Det är oroväckande då det tyder på att det finns en nyrekrytering, säger Maria Axelsson, epidemiolog på Folkhälsoinstitutet.

En av de åtgärder som Folkhälsoinstitutet rekommenderar är sprutbytesprogram. Genom att erbjuda rena sprutor till missbrukare tror man att smittorisken ska minska. Men om det verkligen är så har visat sig svårt att bevisa. Många olika faktorer spelar in, enligt Marianne Alanko Blomé, specialistläkare på infektionskliniken i Malmö som har forskat om spridningen av hepatit C (hcv).

– Från Holland har det kommit rapporter om att man lyckats få ner hcv-smittan genom ett stort sprututbyte och en välfungerande substitutionsmottagning.

Hur gamla missbrukarna är när de kommer i kontakt med vården påverkar också om sprutbytesprogrammen kan hindra smitta eller inte. Majoriteten av dem som smittas gör det nämligen under de första åren i ett injektionsmissbruk och bär redan på smittan när de kommer till sprutbytet.

– Vi hade gärna sett att åldersgränsen för sprutbytet sänktes från 20 till 18 år för att nå bättre ut till den här gruppen, säger hon.

I fjol upptäcktes 180 fall av hepatit C i Skåne. Det är det lägsta antalet sedan 1992 och färre räknat per 100 000 invånare än både Stockholm och Västra Götaland. Men om det är sprutbytet som har gett effekt eller om det beror på att vården har fått svårare att upptäcka de som bär på viruset går inte att säga. De senaste åren har antalet nya fall av hcv vid sprutbytet i Malmö sjunkit från cirka 25 per år till cirka 10 per år, men antalet besökare på sprutbytet har också sjunkit. Vilket även det kan ha påverkat antalet fall som upptäckts, enligt Marianne Alanko Blomé.

– Det kan vara på grund av nya drogvanor eller för att det skapats snabbare tillgång till substitutionsbehandling här i Malmö.

Att unga missbrukare ändå fortsätter att få viruset genom blodsmitta är oroväckande, menar hon. Inte minst om det skulle komma in hiv i samma kretsar. Något som skulle kunna leda till ett nytt utbrott av det ökända viruset.

– Det har inte hänt här nere men ute i Europa har man inte haft samma tur och i Stockholm hände det också för ett par år sedan.

Men också hepatit C kan leda till döden. För de som utvecklar en kronisk infektion följer skrumplever med risk för cancer. Att många missbrukare fortfarande tar lätt på smittan kan bero på att drogerna gör symptomen mer diffusa, tror Britt som arbetat på mottagningen i åtta år.

– Man tänker inte på det, det blir aktuellt först när de blir drogfria. Då frågar de vad vi kan göra åt det. För många i missbruk handlar det om att överleva dagen, säger hon.

Fakta: 

Britt vill inte ha sitt efternamn med i tidningen.

Antal upptäckta fall

  • I Skåne upptäcktes 14,25 upptäckta fall per 100 000 invånare 2013.
  • Motsvarande siffra för Västra Götaland var 17,2 och för Stockholm 27,87.

Livsfarlig smitta

  • Hepatit C-virus (HCV) är ett blodburet virus som angriper levern. 
  • HCV klassas som en allmänfarlig sjukdom och cirka 50 000 personer i Sverige beräknas vara kroniskt infekterade. 
  • Cirka 15–20 procent läker ut infektionen spontant. De andra utvecklar kronisk hepatit C som kan leda till skrumplever efter 20–30 år – där dödligheten är så hög som 50 procent inom 5 år. 
  • Viruset identifierades inte förrän 1989 och många av de som i dag bär på smittan har fått den genom blodtransfusioner i vården. 
  • Vaccin mot hcv saknas, men både kronisk och akut hepatit C kan ibland behandlas med läkemedel. 
  • Behandlingen är dock ofta lång, biverkningstyngd och kräver noggrann följsamhet och lämpar sig därför sällan för personer med aktivt injektionsmissbruk.

Källa: Hepatitportalen.se/Marianne Alanko Blomé

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Palestinier i Malmö fasar över belägring

”Det är fullständigt fruktansvärt”. Orden är Chris Gunness, presstalesman för FN-organet UNRWA och beskriver situationen inne i det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus. Nu förbereds solidaritetsaktioner över hela världen.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu