”Abortmotståndarna blir alltmer strategiska” | Fria.Nu
  • Abortmotståndare håller upp plakat med texten ”Nej till abort, ja till livet” under en protest i Spanien i december. Precis före jul la regeringen fram ett lagförslag om att förbjuda abort.
Fria Tidningen

”Abortmotståndarna blir alltmer strategiska”

I förra veckan startade Kristna värdepartiet, som vill införa ett totalförbud mot abort. Men även om sannolikheten är minimal för att partiet ska ta sig in i riksdagen, höjs nu varnande röster för att abortmotståndet blir alltmer strategiskt.

– De har inte en chans att komma in i riksdagen, i Sverige finns en bred uppslutning bakom nuvarande abortlagstiftning, däremot kan de påverka opinionen och andra partier, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Kristna värdepartiet utgår från vad de kallar kristna, traditionella värden. Det föddes ur ett missnöje med Kristdemokraternas politik, som de menar har blivit urvattnad och tappat sin värdegrund. Framförallt handlar det om Kristdemokraternas inställning till abortfrågan men också om ett missnöje med samkönade äktenskap, som de anser bör förbjudas. En av grundarna, Mats Selander, är också ordförande i MRO, Människorätt för ofödda, och har länge varit en hårdför abortmotståndare. Målet med det nystartade partiet är att väcka opinion i abortfrågan.

Trots att det bland allmänheten råder ett starkt stöd för nuvarande abortlagstiftning, ser Kristina Ljungros en fara i att positionerna förflyttas och att det i förlängningen kan leda till inskränkningar i aborträtten. Hon menar också att abortmotståndet har blivit mer organiserat.

– Abortmotståndarna i Sverige är en liten grupp, men de blir alltmer strategiska. I Sverige har det inte varit någon idé att tala om totalförbud: Ja till livet har exempelvis bytt strategi och för en mer oskyldig linje och vill dra ner på tidsgränsen för när man får göra abort, vilket har varit en tydlig strategi för att flytta fram positionerna i abortfrågan. Ett parti som Kristna värdepartiet kan därför få Ja till livet att framstå som mindre kontroversiella, säger hon.

Författaren och journalisten Anna Dahlqvist har skrivit boken I det tysta: resor på Europas abortmarknad om konsekvenserna av abortförbuden i flera länder. Hon menar att abortmotståndet i såväl Europa som i Sverige har professionaliserats. Något som leder till att det framstår som mer seriöst.

– Abortmotståndarna pratar mer om mänskliga rättigheter och mindre om aborterade foster. På så sätt framstår de som mindre extrema och får en mer seriös prägel, säger hon.

Men Anna Dahlqvist tror inte att det finns någon risk för att Kristna värdepartiet får något reellt inflytande över partipolitiken. Däremot lyfter hon fram Sverigedemokraterna, som är det enda riksdagspartiet med ett uttalat abortmotstånd som mer problematiskt och som hon tror kan påverka opinionen.

– Det finns absolut inget stöd för ett totalt abortförbud, men man kan känna en liten oro om man börjar titta på andra inskränkningar, exempelvis tidsgränsen för hur länge man får göra abort, säger hon.

I Europa är trenden tydlig, det råder en backlash för rätten till abort och kvinnors rättigheter. Som en följd dör årligen 47.000 kvinnor i världen av illegala aborter. Irland, Malta och Polen har den strängaste lagstiftningen med ett totalförbud. Men i flera andra länder har andra inskränkningar i aborträtten införts, bland annat samvetsklausuler – som innebär att vårdpersonal kan neka att utföra aborter om det strider mot det egna samvetet.

– Vi ser ett ökat abortmotstånd i hela Europa. Ekonomisk kris är ett bakslag mot kvinnors rättigheter generellt. Dessutom har både konservativa grupper och högerextrema grupper ökat och för dessa blir abortfrågan en symbolfråga för en konservativ familjepolitik, säger Kristina Ljungros, RFSU.

Hon menar att det viktigaste nu är att stå upp för rätten till abort och våga ta diskussionen.

– Många ser rätten till abort som självklar men vet inte hur de ska argumentera mot en slipad abortmotståndare. Ytterst handlar det om kvinnans rätt till sin egen kropp. Det är en diskussion vi måste ta.

Fakta: 

Lagen om abort

Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1975 och i Sverige har vi inte haft något abortrelaterat dödsfall på flera år. Den innebär fri abort upp till 18:e graviditetsveckan. Därefter kan abort beviljas vid särskilda skäl.

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12, många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten. Irland och Malta har hårdast lagstiftning, där abort är totalförbjudet.På Malta kan kvinnor som utför abort på sig själva dömas till fängelse i mellan 18 månader och tre år.

Källa: RFSU, Dagen

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu