Allt fler dör av droger i Sverige | Fria.Nu
  • Istedgade på Vesterbro i Köpenhamn. Björn visar upp sin hand och säger att det inte går att hitta några vener för att injicera i längre.
Skånes Fria

Allt fler dör av droger i Sverige

Inte på 19 år har narkotikadödligheten varit så låg i Danmark. Det visar färska siffror från danska Rikspolisen. Samtidigt är det fler än någonsin som dör i Sverige.

– Jag har fått överdoser 14 gånger och jag har hållit på med droger i 17 år, säger Björn och håller upp en hand för att förtydliga.

Han är en av de cirka 800 personer som dagligen rör sig på Vesterbro i Köpenhamn för att bli hög. Han är också en av stammisarna på det kommunalt finansierade drogintagsrum som huserar i ett härbärge på Istedgade.

– På gatan är det otryggt och om jag får en överdos får jag ingen hjälp – här finns rena sprutor och de kan hjälpa mig att hitta vener, säger han och visar från halsen till fotanklarna hur hans blodådror dragit sig tillbaka.

På andra sidan sundet – i Malmö – befinner sig Mikael Johansson. I dag är han fri från missbruket och ordförande för Skånes brukarförening. Också han har rört sig runt Vesterbro i jakt på droger. Men också för att få hjälp. Numera arbetar han för att svensk narkotikapolitik ska gå i samma riktning som den i Danmark. Att fokus ska ligga på det skadereducerande arbetet – inte på nolltoleransen.

– Om en ung person börjar i dag kommer det ta x antal år innan han börjar tänka på att lägga av. Under den tiden är det viktigt att personen tar så lite skada som möjligt. Avlider man går det inte att göra något åt. Då är det oåterkalleligt.

Men även om det var rekordfå danskar som dog i narkotikarelaterade dödsfall i fjol så har kurvan även i Danmark pekat stadigt uppåt under flera år. Och landet har likt Sverige en hög narkotikadödlighet jämfört med övriga Europa. Något som fått politiker att sjösätta en utredning för att undersöka vad det beror på och en rad nya åtgärder för att få ner dödstalen. Bland dem drogintagsrum och försök med att tillåta brukare att använda Naloxone, ett motgift för att häva opiatöverdoser. Liknande skadereducerande åtgärder ligger långt borta i Sverige, menar Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Sundet som skiljer de båda länderna åt är en ocean när det gäller narkotikapolitik, säger han.

– I Sverige ligger solidariteten med de som riskerar dras in i narkotikamissbruk medan det i den danska modellen ligger med de som är inne i ett missbruk. Det finns en gammal princip om att det ska vara svårt att knarka i Sverige.

Varför allt fler dukar under på grund av droger kan den svenska narkotikaforskningen inte ge något svar på. Trenden har varit densamma ända sedan 2006 och i fjol var det fler än någonsin som dog. För att lösa gåtan skulle det krävas en statlig utredning, menar Bengt Svensson. Men intresset finns inte. Inte sedan den statliga satsningen Mobilisering mot narkotika skrotades av den borgerliga regeringen 2007, säger han.

– Frågan har ingen tyngd längre, det är inget som prioriteras.

Fakta: 

Björn heter egentligen något annat.

I Socialstyrelsens dödsorsaksregister för 2012 var 529 registrerade som avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftning med läkemedel eller narkotika omnämns på dödsorsaksintyget. Det var det högsta antalet hittintills.

Fler dör i Danmark

Enligt EU:s drogforskningsprogram EMCDDA var dödligheten i överdoser i Danmark 36,7 per en miljon invånare år 2011. Motsvarande siffra för Sverige var 25,4 samma år.

Danska rikspolisens siffror för 2012, som visar på en nergång för Danmarks del, är ännu inte införda. Inte heller Sveriges siffror, som visar på en uppgång för 2012, är införda.

I en europeisk jämförelse hamnar Sverige och Danmark strax efter varandra. Sverige på sjunde plats och Danmark på sjätte plats vad gäller de länder med högst antal dödsfall direkt kopplade till narkotika.

Källa: EMCDDA

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ingen lösning för metadonflyktingarna

Våldsutsatta, utan pengar eller tillgång till det danska trygghetssystemet. Så lever många svenska så kallade metadonflyktingar i Danmark. Missbrukare som kastats ut från substitutionsbehandlingar i Sverige och som nu självmedicinerar genom att köpa metadon svart på gatan i Köpenhamn. Skånes Fria har träffat Steinar Rong, som arbetar vid Köpenhamns kommuns socialförvaltning, och det unga paret Anna och Joakim, som sedan ett halvår tillbaka lever som hemlösa i Köpenhamn.
Ingen lösning för metadonflyktingarna
• ”Jag behöver behandling nu – innan det är för sent”

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

© 2021 Fria.Nu