Inte en drottning i tiden | Fria.Nu
  • Drottningar hör hemma i sagornas värld, skriver debattörerna.
Fria Tidningen

Inte en drottning i tiden

Varför väljer SVT att hylla en makthavare som fått sin officiella position genom äktenskap och arv? undrar Erik Nordblad och Jonas Lundgren.

I kväll spelar SVT in en hyllningskonsert för drottning Silvia Bernadotte på Oscarsteatern i Stockholm. Konserten, som kallas "En kväll för vår drottning", kommer att sändas den 23 december, samma dag som hon fyller 70 år. SVT väljer på detta sätt att fira och hylla en person som enbart har fått sin officiella maktposition i Sverige genom ett äktenskap med den man som har ärvt vårt lands högsta offentliga ämbete.

Vi anser att en modern demokrati, och i synnerhet ett land som Sverige där jämlikhet är ett honnörsord, inte ska vara en monarki och därför inte ha en drottning. Drottningar hör hemma i sagor, i kortlekar och i historieböcker.

Vi känner inte Silvia Bernadotte och kommer därför inte att fira henne. På samma sätt skulle vi inte fira Fredrik Reinfeldt, för vi känner inte honom heller, men han har i alla fall nått sin position på demokratisk väg. Det vore mycket mer smakligt av SVT att sända ett hyllningsprogram för hans ära, men den tanken är ändå orimlig eftersom han är en vanlig politiker. Precis som statsministern är dock även Silvia Bernadotte en makthavare.

Genom att ständigt träffa och lära känna opinionsbildare, företagsledare och politiker har Silvia Bernadotte skapat sig nätverk och har blivit en framträdande mediegestalt med möjlighet att påverka opinionen. Hon har också engagerat sig i politiska frågor, främst gällande barn. Vi vet dock inte vilken agenda hon har, då hon använder sig av informell maktutövning.

Trots sitt politiska engagemang ställer Silvia Bernadotte inte upp i debatter och kan inte frågas ut. Det öppna demokratiska samhället må ställa krav på insyn och dialog, men monarkin tillåter det inte. Detta eftersom systemet vilar på en historia av upphöjdhet och oåtkomlighet. Kungahuset är fortfarande ouppnåeligt och stängt, även om vi på senare år har fått se att vissa journalister och författare har vågat lyfta ämnen som det förr bara viskades om.

Ett exempel på detta är den nya boken Drottningens hemlighet (Ordfront) av Johan Åsard. Han avslöjar hur Silvia Bernadotte försöker påverka bilden av pappans nazistförflutna och redogör för hur hon använder sitt inflytande för att bekämpa den journalistiska granskningen av sin fars affärer. Walther Sommerlath var organiserad nazist, medlem i NSDAP (det tyska nazistpartiet), och tjänade på "ariseringen" genom att överta en fabrik från en judisk man till underpris.

Silvia Bernadotte är naturligtvis inte ansvarig för vad hennes far gjorde, men för vad hon gör i dag. När Walther Sommerlaths smutsiga arv granskades gick Silvia Bernadotte i taket. Enligt boken är hon och hovet inte främmande för historieretuschering. Johan Åsard visar hur hon har använt sig av hovets nätverk av inflytelserika personer. Han konstaterar att "drottning Silvia har skaffat sig en nisch där hon utövar ett politiskt inflytande” och att ”monarkin må vara en plym, men den är bra på att vifta.” Vi är väl medvetna om den politiska makt kungafamiljen har i dag, även om många politiker och journalister väljer att blunda för detta faktum.

Vi kommer inte att titta på dagens inspelning av "En kväll för vår drottning". Silvia Bernadotte vill sannolikt en del gott, men beter sig inte som en makthavare i tiden och måste få bli en ex-drottning. Vi arrangerar istället "En kväll för vår demokrati", där vi bjuder in till ett samtal om förutsättningarna för journalistisk granskning av hovet. SVT är varmt välkomna att spela in även detta om intresse finns.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu