Marginaliserad manlighet under lupp | Fria.Nu
  • Vilka är männen som skriver hatmeddelanden till kvinnor på internet? Och vilka är männen som tycker att jämställdheten har gått för långt?
Göteborgs Fria

Marginaliserad manlighet under lupp

Unga män som tycker att debatten om jämställdhet och feminism har gått för långt. Det är forskarnas fokus i det nya nätverk som startat på Göteborgs universitet. ”Undersökningar av den marginaliserade manligheten” kallar de projektet.

Thomas Johansson, professor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande är personen bakom det nya nätverket. Just nu sitter han i en statlig utredning om jämställdhet och har under många år forskat om könsroller och manlighet.

– Man hör från olika håll om en bild av många män som tycker det känns främmande med jämställdhet, som tycker det har gått för långt och att kvinnor har fått för mycket makt. Det stämmer ju inte men deras upplevelse är den.

Tillsammans med forskare från Norge, Danmark och England ska nätverket nu lägga grunden för framtida forskning på fyra områden som han menar inte undersökts på det här sättet ännu.

Gemensamt för områdena är att de handlar om män som på olika sätt gör motstånd mot jämställdhet. En grupp är de missnöjda män som har svårt i skolan eller arbetslivet och som inte känner igen sig i jämställdheten. Den andra handlar om pappor som tar ut ingen eller väldigt lite föräldraledighet. En tredje grupp handlar om unga killar som saknar motivation i skolan och halkar efter tjejerna och den fjärde gruppen handlar om näthatare.

Gemensamt för grupperna är glappet mellan deras syn på samhället och den sociala verkligheten tycker Thomas Johansson.

– Det handlar om att ställa mäns upplevelser av de här sakerna mot en statistik som fortfarande visar att män tjänar mer och gör mindre i hemmet och så vidare. Den diskrepansen är intressant tycker jag.

Manligt motstånd mot jämställdhet är inget nytt, det poängterar också Thomas Johansson. Däremot tror han att framgångar i jämställdhetsarbetet och ett förändrat samhälle har lett till ett nytt slags motstånd.

– Nu kanske vi befinner oss i en fas där det finns krafter som vill bromsa det här och inte gå längre. Därför är det viktigt att undersöka vad det är.

Något som är helt nytt kring motståndet till jämställdhet är tillgången till internet och olika forum för att lyfta sina åsikter. Något som gjort näthatet och den antifeminism som florerar online hett debatterad.

Om de åsikter som vädras där bara är gamla synsätt som fått nya plattformar eller om antifeminismen verkligen ökar, det är inte Thomas Johansson helt säker på. Men däremot tror han internet har gett nya möjligheter.

– Man har nog fått mer kanaler att uttrycka de här sakerna och en större chans att mobilisera grupper som upplever samma sak. Det skapar ju ett ökat tryck.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Så ojämställt är Västra Götaland

8 mars

Löner, arbetsvillkor, pensioner, ansvar för barn, utövande av våld, riskbeteenden och tillgång till maktpositioner. Allt är områden med stora könsskillnader. GFT granskar jämställdhetsläget i Västra Götaland.

Göteborgs Fria

Det myllrar av feminism i Göteborg

8 mars

TV-serien Fittstim antydde att feminismen blivit snäv och elitistisk. Men GFT:s granskning visar motsatsen: det myllrar av feminism.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu