Kunskap och energi åt alla | Fria.Nu
Malin Bergendal

Inledare


Frihet

Fria Tidningen

Kunskap och energi åt alla

Att vissa väljer skola och andra inte beror på klyftorna i samhället – alltså är det dem vi ska avskaffa, skriver Malin Bergendal.

Pisa-undersökningen pekar på en hel del problem med den svenska skolan, och ett av dem är likvärdighet. Uppenbarligen finns det skolor där många elever inte lär sig vad de behöver kunna. Lika uppenbart finns det andra skolor som gör sin uppgift bättre, och föräldrar som väljer dessa skolor till sina barn.

Så varför gör inte alla det? Ja, till stor del handlar det om ojämlikhet. Inte om att "de som har råd väljer friskolor", som vissa fortfarande tycks tro efter 20 år med skolpengssystemet. Men de som har kunskap och energi väljer. De som har kunnat sätta sig in i olika pedagogiska inriktningar, som kan ta sig tid att besöka ett antal skolor, tala med lärarna och få en känsla för vad som passar deras barn.

Samma föräldrar är föga överraskande de som har minst problem med att hjälpa barnen med läxorna och som kan stimulera dem mest kunskapsmässigt. Av det kan man dra olika slutsatser. Jag menar att den ganska vanliga slutsatsen att det fria skolvalet ökar klyftorna och därför borde avskaffas är kortsiktig och dålig.

Liknande tankar fanns med när Arbetslivsinstitutet – som numera är nedlagt – år 2005 påbörjade en undersökning om effekten av kortare arbetstider. En av de frågor man ville ha svar på var hur människor skulle använda den ökade fritiden när arbetstiden minskade. Var det möjligen så att kvinnorna skulle diska mer och männen skulle titta mer på fotboll? I så fall, menade den dåvarande regeringen, vore det bäst att hålla folk i arbete hela dagarna, så det inte fanns så mycket fritid att fördela.

Men att med tvångsmedel hindra män från att se på fotboll och kvinnor från att diska resulterar inte i jämställdhet, bara i ofrihet. Om man ser frihet som något i grunden positivt, finns det andra slutsatser att dra – både om arbetstiden och skolan.

Roten till det onda är klyftorna i samhället och stora gruppers pressade livssituation. Om vi återupplivar och permanentar Arbetslivsinstitutets experiment med sex timmars arbetsdag, och dessutom avskaffar arbetslinjen, blir många människors liv betydligt mindre pressat. Då finns tiden och energin att sätta sig in i skolfrågor och pedagogik och fundera över vad som passar ens egna barn. Då finns också tiden och möjligheten att ge barnen stöd i skolarbetet och kanske själv skaffa sig de kunskaper man inte har.

Rätten att fatta viktiga beslut om våra liv ska vi inte lämna över till kommunen, staten eller kapitalet. Den ska vi ha själva.

Fakta: 

Malin jobbar hellre än hon diskar eller ser på fotboll. Men ändå.

ANNONS

© 2021 Fria.Nu