Ensamkommande bildar nationell förening | Fria.Nu
  • Mahamed kom själv till Sverige som ensamkommande ungdom för snart fyra år sedan. I dag är han ordförande i Sveriges ensamkommandes förening i Göteborg.
Fria Tidningen

Ensamkommande bildar nationell förening

Ensamkommande ungdomar organiserar sig och håller på att bilda ett riksförbund i Sverige. Men de utan uppehållstillstånd kan inte delta på samma villkor som andra.

Sju lokalföreningar för ensamkommande barn och unga har bildat ett riksförbund för att stärka organisationen och kunna jobba ännu mer aktivt med föreningens frågor. Målet är att Sveriges ensamkommandes förening, SEF, ska växa under nästa år och att det ska starta många fler lokalföreningar runtom i landet.

Mahamed är ordförande i Göteborgsföreningen och jobbar med att stötta ensamkommande unga på olika sätt.

– Jag blev aktiv för att jag vill vara ett stöd för dessa ungdomar i Sverige. När jag var ny här fanns inget sådant. Vi ordnar aktiviteter, samlar unga och gör roliga saker tillsammans, säger han.

Han kom själv till Sverige som ensamkommande ungdom för snart fyra år sedan och går nu på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Varannan helg har gruppen möten och planerar aktiviteter.

– Vi vill visa att ensamkommande unga är en del av samhället på samma villkor som alla andra. Vi tillsammans gör samhället, säger han.

Men de ur gruppen som inte har uppehållstillstånd kan inte delta på samma sätt som andra i föreningen eftersom de saknar personnummer. De blir inte registrerade medlemmar och kan därmed inte bli invalda i styrelser lokalt eller nationellt eller bli firmatecknare, enligt Ungdomsstyrelsens och revisorernas regler.

– Har de inte uppehållstillstånd finns de inte i statistiken som medlemmar. Men de är välkomna på alla våra aktiviteter. De kan inte heller bli invalda i styrelser. Detta är ett bekymmer som vi inte har berört så mycket i föreningen än eftersom föreningen är ny och håller på och lär sig reglerna för att bedriva en förening, säger Isabella Canow, projektledare för Prata med oss, inte om oss, som driver arbetet med att skapa lokalföreningar och riksförbund.

På projektets hemsida står däremot att ”Projektets fokus är uteslutande ensamkommande ungdomar oavsett beviljad PUT (permanent uppehållstillstånd, reds anm) eller inte”. Men enligt Isabella Canow fokuserar inte föreningarna på de ungdomar som inte har uppehållstillstånd, och man bedriver heller ingen hjälp eller stöd under asylprocessen för denna grupp.

– När man kommer som helt ny är det svårt för ungdomarna att fokusera på något annat än de mest basala saker. Det är svårt för oss att locka aktiva från denna grupp. Vad gäller asylprocessen finns det lagar och regler som det bara är att följa, säger hon.

Är du nöjd med hur svensk asylpolitik ser ut i dag och är det därför du inte ser det som aktuellt att jobba med asylfrågan?

– Jag tänker inte uttala mig om det. Jag har inte satt mig in i det, säger Isabella Canow.

Mahamed tycker att det skulle vara bättre om de utan uppehållstillstånd skulle kunna vara med på samma villkor som alla andra, men säger också att det är svårt att locka denna grupp.

– Språket kan vara ett problem och att det är svårt när man är helt ny. Många ser inte fördelen med att organisera sig i en förening, säger han.

Tove Näckdal, som också jobbar med projektet, säger att projektet syftar till att fylla det tomrum som kan uppstå när en person som flytt från ett land fått uppehållstillstånd, kan språket bättre och börjat skolan. Då uppstår nya svårigheter och många nya frågor.

– När de basala behoven är uppfyllda uppstår frågor som hur går jag vidare nu? Hur får jag jobb? Hur får jag svenska vänner? Vi vill vara en nyckel vidare in i samhället, säger hon.

Fakta: 

Sveriges ensamkommandes förening (SEF):

SEF består av sju lokalföreningar runtom i landet. Den 14 december väljer årsmötet styrelse för det nybildade riksförbundet. Föreningens syfte är bland annat att:

• sprida information om svenskt samhälle och föreningsliv

• ordna sociala aktiviteter

• bevaka ensamkommandes intressen i frågor som berör gruppen

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu