Miljöpartiet startar hbtq-nätverk | Fria.Nu
  • Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin under Prideparaden i Stockholm, tidigare i år.
Fria Tidningen

Miljöpartiet startar hbtq-nätverk

Ett nytt nätverk inom Miljöpartiet ska hjälpa till att få upp hbtq-frågorna på agendan. Bland annat vill man hjälpa kommuner och landsting att arbeta mer med bemötande.

– Jag ser redan Miljöpartiet som det självklara queerpartiet i svensk politik. Men syftet är att vi ska fungera som en blåslampa inom partiet för att utveckla vår politik på området ännu mer och positionera oss bättre som det självklara hbtq-partiet, säger Petter Forkstam, ordförande för MP Skåne och sammankallande för Grönt hbtq-nätverk.

Nätverket är öppet för alla medlemmar inom partiet och har startats upp nu under hösten. Enligt Petter Forkstam är de i nuläget lite över 150 medlemmar. Miljöpartiet har tidigare haft grupperingar inom partiet som har arbetat med hbt-frågor men det är första gången som ett hbtq-nätverk antas av partistyrelsen, säger han.

En anledning till att nätverket har startats upp nu är det stundande EU-valet, säger Petter Forkstam.

– Vi har fått se flera bakslag för hbtq-rättigheter i många europeiska länder. Därför är det viktigt att vi gör det här till en tydlig EU-fråga för oss, de gröna inom EU och för Sverige, att vi ska ställa höga krav på medlemsländerna att respektera allas rättigheter, säger han.

Men nätverket kommer också att arbeta mycket för att stödja kommuner och landsting i Sverige för att arbeta för ett bättre hbtq-bemötande.

– Det kan handla om att se till att man inte har enkäter och blanketter som är stigmatiserande och utgår från att en familj består av en mamma och en pappa, till exempel. Och att verksamheter får stöd och utbildning för att kunna bemöta varje elev och varje person på ett äldreboende som en individ, säger Petter Forkstam.

Förhoppningen är att nätverket ska ha sin första nationella träff efter årsskiftet.

Fakta: 

Andra partipolitiska hbtq-nätverk:

• Hbt-socialdemokrater, vars Stockholmssektion grundades 1988. Förbundet består i dag av åtta lokalföreningar.

• HBTQ-Vänstern som grundades under Vänsterpartiets kongress 2012. Tidigare samlades partiets medlemmar i föreningen Homosexuella socialister.

• Öppna moderater (tidigare Gaymoderaterna) som bildades år 1979 men låg nere en period under 90-talet och startades upp på nytt 2001. På stämman 2012 ombildades det tidigare nätverket till ett rikstäckande förbund.

• Hbt-liberaler som är Folkpartiets hbt-nätverk som bildades 1980.

• Centerpartiets nationella hbt-nätverk (tidigare C-gay).

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu