Kulturella sedvänjor vs rättigheter | Fria.Nu
Nette Enström, inledarskribent.

Inledare


Inledare: handskakningar

Fria Tidningen

Kulturella sedvänjor vs rättigheter

Rätten till sin egen kropp och fysisk integritet ärgrundläggande i ett demokratiskt samhälle, skriver Nette Enström

Den senaste tiden har heta diskussioner rasat kring handskakningar. Upprinnelsen till debatten är att ännu ett fall av bestraffning (av en muslimsk man) efter avböjd handskakning (med kvinnlig chef) hamnat hos diskrimineringsombudsmannen (DO).

”Att vägra ta kvinnor i hand måste få konsekvenser” skrev några högt uppsatta manliga humanister i ett debattinlägg i Dagens Nyheter den 13 oktober, varpå tre kvinnor som professionellt arbetar mot diskriminering replikerade med att det inte är en demokratisk skyldighet att skaka hand.

Om man googlar på den här debatten uppenbaras ett otrevligt sammanträffande: Sveriges manliga humanister och öppet rasistiska företrädare är rörande överens med varandra. Det visar sig också att när humanistiska och rasistiska män får chansen att angripa muslimer (i synnerhet muslimska män) blir de dessutom mycket engagerade i jämställdhetsfrågan. Vad ska man tänka om det?

Den här debatten fyller dock ett gott syfte. Den synliggör hur den svenska rasismen gärna klär sig i demokratisk dräkt och tar sig friheten att agera i jämställdhetens namn.

I en mycket tänkvärd artikel i Feministiskt Perspektiv ifrågasätter feministen och den praktiserande muslimen Aisha Susanne Lundgren det faktum att priviligerade grupper har rätt att straffa och utesluta människor som befinner sig utanför normen. Lundgren är också den debattör som får mig att inse det kanske mest obehagliga med de humanistiska herrarnas utspel i Dagens Nyheter. Nämligen att i det sekulariserade Sverige anses kulturellla sedvänjor, som handskakning, stå över grundläggande fri- och rättigheter.

Smaka på det här: svensk kultur är viktigare än demokratiska fri- och rättigheter. Inte så fräscht va?

Rätten till sin egen kropp och fysisk integritet är annars grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Att avböja handskakning handlar således inte bara om religionsfrihet, utan skulle kunna handla om allt från hälsa till personlig integritet.

Jag minns en sjukhusvistelse i Ecuador för några år sedan. Där informerades alla om att undvika handskakningar och annan onödig fysisk kontakt för att minimera smittspridning. På svenska sjukhus skakas händer till och med på avdelningar för de allra mest infektionskänsliga patienterna. Om man ber om att få avstå på grund av infektionsrisken händer det att personalen blir förnärmad.

Det kanske är typiskt svenskt att ta illa upp och känna sig personligt kritiserad när svensk kultur ifrågasätts? En sak kan vi alla fall konstatera: i Sverige är kultur och sedvänjor till och med viktigare än hygien och medicin. Det är lustigt, för det matchar inte den svenska självgoda självbilden. Fast å andra sidan, de flesta rasister inser ju inte heller att de är just rasister.

Annons

© 2020 Fria.Nu