Reformförslag dåligt utrett enligt GU | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Reformförslag dåligt utrett enligt GU

Lärosätena kommer att förlora sitt oberoende och styras av ekonomiska intressen. Det tror idéhistorikern Edda Manga som sågar regeringens förslag om att ombilda högskolor och universitet till privata stiftelser. Göteborgs universitet menar att förslaget är för dåligt utrett.

Det var i juni i år som utbildningsminister Jan Björklund (FP) lämnade förslaget att ombilda Sveriges högskolor och universitet till en särskild form av stiftelser. Tanken är att öka skolornas handlingsfrihet och konkurrenskraften i internationella samarbeten.

Förslaget har sedan dess fått omfattande kritik. Göteborgs universitet skriver till exempel i sitt remissvar att de inte kunna bedöma förslaget eftersom det är så bristfälligt på flera punkter. Andra remissinstanser har liknanden kritik. Bland annat handlar det om frågor kring studenträttigheter och ekonomisk redovisning.

Förutom det har förslaget mött principiell kritik från olika håll och kallas för en bolagisering av lärosätena och ett hot mot både deras oberoende och forskningskvalitet.

En av kritikerna är Edda Manga, forskare i idéhistoria vid Uppsala universitet, tidigare vid Göteborgs universitet. Nu varnar hon för vad en reform kan innebära.

– Som jag analyserar förslaget så skulle det innebära att universiteten blir mer beroende av externa finansiärer. Det är väldigt allvarligt för poängen med att ha en gemensamt finansierad forskning är att den ska vara oberoende av privata intressen – intressen som enligt henne skulle hota lärosätenas unika ställning som maktkritiker och istället bli en del av den privata marknaden.

– Det har väldigt stora effekter på vad som är möjligt att sägas, tänkas och skapa kunskap kring, säger hon.

Tillsammans med 35 andra forskare vid olika universitet, däribland elva från Göteborg, har hon skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där de lyfter upp problemen med reformförslaget. Ett av dem är förslagets idé om en ökad autonomi för lärosätena. En retorik som Edda Manga förkastar.

– Man måste analysera vem som blir handlingskraftig. Innebär det rektorn och styrelsen eller är det studenterna, forskarna och lärarna? Vem menar man ska bli autonom?

Ifall reformen blev verklighet skulle Göteborgs universitet få ännu mer handlingsfrihet, något som de redan har och utnyttjar väl enligt Edda Manga.

– I Göteborg sitter kommunen, näringslivet, rektorn och styrelsen ihop och har samarbetat i snart två decennier, i ett slags goa gubbar-modell. De anser sig representera universitetet och det är klart de vill ha mer autonomi att göra affärer. Deras idé är att universitet ska jobba för att göra Göteborg mer tillväxtvänligt.

På grund av kritiken har förslaget nu dragits tillbaka för ytterligare utredning under sex till tolv månader. Det är därför inte troligt att en reform kan genomföras innan riksdagsvalet nästa år.

Fakta: 

Förslaget

  • Regeringen vill införa en ny stiftelseform kallad högskolestiftelse.
  • Det ska vara frivilligt för skolorna att omvandlas till stiftelser.
  • Enligt förslaget ska stiftelserna till störst del finansieras av staten.
  • I dag är universitet och högskolor statliga förvaltningsmyndigheter.

Så säger aktörer i Göteborg i remissvaren

Göteborgs universitet 
Välkomnar grundidén om ökad autonomi och delar problemformuleringen men skriver att de inte kan ”ta ställning till förslaget i dess nuvarande utformning”.

Chalmers Tekniska Högskola 
Chalmers, som redan drivs som en stiftelse, ställer sig positiva till förslaget och välkomnar att ”andra universitet kan få en friare ställning”.

Chalmers Studentkår 
Är generellt positiva till förslaget och att Chalmers redan drivs som stiftelse. Vill se tydligare formuleringar och konsekvensbeskrivningar om studenträttigheter.

Göta Studentkår (har inte lämnat någon remiss men en kommentar till GFT) 
De kallar förslaget bristfälligt skrivet och att det ”saknade en konsekvensanalys ur ett större samhällsperspektiv och studenternas röst var inte säkerställd.”

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu