Studentevent ett komplement i Umeå | Fria.Nu
Landets Fria

Studentevent ett komplement i Umeå

Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett av de lärosäten som gör mest för att integrera hållbarhetsfrågor i ekonomiundervisningen. Studenter som efterfrågar ännu mer har tagit saken i egna händer.

Elin Nilsson läser tredje året på civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid Umeå universitet, med inriktningen service management. Sedan ett år tillbaka är hon med och arrangerar aktiviteter för handelshögskolans studenter.

– Jag upplever att många studenter vill delta i aktiviteter som ordnas av andra studenter. Om sedan forskare och lärare ser att studenterna efterfrågar mer kunskap i hållbarhetsfrågor, så påverkas den ordinarie undervisningen på sikt, säger Elin Nilsson.

Det senaste eventet var ett seminarium med titeln Hållbarhet och företagsekonomi: Krock eller möjlighet?, där bland annat Max hamburgerrestauranger och Polarbröd deltog.

– Det blev mycket välbesökt och många studenter vill vara med på fler, liknande aktiviteter.

Redan i dag integreras hållbarhetsfrågor relativt väl inom Elins utbildningsprogram, tycker hon.

– Social hållbarhet fanns med från dag ett, miljömässig hållbarhet har kommit in framför allt inom marknadsföringsetik. Ekonomisk hållbarhet är nog det vi har berört minst.

Ändå ser Elin ett behov av event med hållbarhetsfokus.

– Jag tycker att de företag vi ser på handelshögskolan mest är redovisningsbranschens stora aktörer och att de case vi kommer i kontakt med inte är tillräckligt varierande. Genom eventen skapar vi en större mångfald.

Elin sitter också i det miljöråd som bildats av studenter och personal vid handelshögskolan.

– Rådet jobbar utifrån tanken att integrera hållbarhetsfrågorna på ett sätt som har tydlig koppling till det övriga kursinnehållet, så att det känns naturligt och inte påtvingat för lärarna.

Har en företagsekonom nytta i arbetslivet av kunskaper kring hållbarhet?

– Vi ser genom de event vi ordnar att det finns företag med aktivt hållbarhetsarbete och på vårt senaste event var alla stolar för åhörare från näringslivet fulla. Jag hoppas och tror att framtida arbetsgivare kommer att se det som en merit att jag har engagerat mig i det här under min studietid.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu