EU-rapport ifrågasätter tillsynen av FRA | Fria.Nu
  • Journalisten Duncan Campbell har pekat ut Sverige som den tredje parten i den så kallade avlyssningsskandalen, vid sidan av USA och Storbritannien.
Fria Tidningen

EU-rapport ifrågasätter tillsynen av FRA

Både Siun och Försvarsunderrättelsedomstolen som övervakar svenska FRA kontrolleras av regeringen som själv kan begära ut signalspaning. I en ny EU-rapport ifrågasätts om kontrollen är tillräckligt oberoende.

För två veckor sedan presenterades den nya rapporten i EU-parlamentets rättighetsutskott, som tagits fram av forskare från bland annat forskningsinstitutet CEPS, Centre for european policy studies. Rapporten som tittar närmre på övervakningen av datatrafik i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige slår fast att de nationella tillsynsmyndigheterna saknar förmåga att effektivt granska att övervakningen följer lagen. Bland annat ifrågasätts om de svenska myndigheterna som ska övervaka Försvarets radioanstalt, FRA, är tillräckligt oberoende. Rapporten pekar på att tillsynsmyndigheten Siun står under regeringen som själv kan begära ut signalspaning. Det gör även Försvarsunderrättelsedomstolen, som prövar ansökningar från FRA om tillstånd av signalspaning. Dessutom utses ordföranden och de två vice ordförandena i domstolen av regeringen.

”Allt som allt är den svenska kontrollen och tillsynen när det kommer till signalspaning svag”, står det i rapporten.

Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Peter Rådberg, som tidigare har ifrågasatt hur tillsynen av FRA fungerar, välkomnar att frågan granskas på EU-nivå. Han är kritisk till att det inte funnits något intresse från svensk sida att själva utreda Sveriges övervakningssamarbete med amerikanska NSA och brittiska GCHQ.

– Det är pinsamt att vi fick ta bussen ut till FRA häromveckan för att få information om deras arbete istället för att de kom till riksdagen. Och 95 procent av tiden var ren information om sådant vi redan kände till, säger han och syftar på försvarsutskottets besök på FRA den 7 november.

För att komma åt problemen måste FRA rivas upp helt och göras om, menar Peter Rådberg. Det är samma förslag som den rödgröna oppositionen drev inför valet 2010 men skillnaden nu är att Miljöpartiet inte har lika brett stöd i frågan. I september klargjorde Socialdemokraterna att de inte längre vill riva upp FRA-lagen utan istället vill utvärdera lagen för att genomföra förbättringar.

– Vi menar att det inte går att lappa och laga, säger Peter Rådberg.

En som inte håller med är Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman. Han känner igen kritiken om att övervakningen av FRA inte skulle vara tillräckligt oberoende men håller inte med.

– Justitieråden till Högsta domstolen utses också av regeringen så det argumentet känns inte blytungt. Sedan är inget system hundraprocentigt men enligt min uppfattning fungerar det väl, säger han.

Fakta: 

Sveriges inblandning i avslyssningsskandalen

I en utfrågning i EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter i september pekade journalisten Duncan Campbell ut Sverige som en av Storbritannien och USA:s viktigaste samarbetspartners i den så kallade avlyssningsskandalen.

Sverige ska i samarbetet ha gått under kodnamnet ”Sardine” och bland annat ha gett USA fri tillgång till de baltiska ländernas undervattenskablar.

FRA har bekräftat att man har ett underrättelsesamarbete med andra länder men har inte velat berätta vilka det rör sig om.

För några veckor sedan bekräftade utrikesminister Carl Bildt att Sverige samarbetar med Storbritannien kring signalspaning men tillbakavisar att det finns en direkt inblandning i andra länders verksamhet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu