”Konsten kan föra människor samman” | Fria.Nu
  • Hur kulturen kan bidra till att motverka social, etnisk och ekonomisk segregation är frågor som tas upp i utställningen Vem är staden – möten med Nairobi och Stockholm.
Stockholms Fria

”Konsten kan föra människor samman”

Hur skapar man en hållbar stad? Och hur kan kulturen motverka segregation? Det är några av de frågor som tas upp i utställningen Vem är staden? på Arkitektur- och designcentrum.

För två år sedan inleddes ett samarbete mellan GoDown arts center i Nairobi och Stockholm, där bland andra Kulturhuset och Arkitektur- och designmuseet medverkar. Ett stort antal bildkonstnärer, arkitekter, koreografer och videokonstnärer har deltagit. Utgångspunkten har varit att undersöka hur konst och kultur kan bidra till att skapa social hållbarhet i snabbt växande städer. Karin Åberg-Waern, som är projektledare vid Arkitektur- och designcentrum, menar att det finns en likartad problematik i alla växande städer.

– Hur kan man göra staden trygg och attraktiv för alla, frågar sig Karin Åberg-Waern, särskilt när man har en stor inflyttning, vilket sker både i Nairobi och Stockholm. Hur hanterar man detta och hur kan alla få komma till tals? I Stockholms policydokument står det att vi ska bli en stad i världsklass, och så beskriver även Nairobi sin stad. När man petar lite på det finns det flera likheter.

Under den pågående processen har det skett ett ömsesidigt utbyte mellan de båda städerna, där konstnärer från Sverige besökt Nairobi och konstutövare från Nairobi har kommit hit.

– En del i detta var också en stadsfestival som hölls under tolv veckor i somras i Nairobi. Den gick från stadsdel till stadsdel, där varje stadsdel fick sin egen vecka och en möjlighet att göra sig hörda. Här i Stockholm har utställningen mer formen av en traditionell men performativ utställning, säger Karin Åberg-Waern.

Ett stort antal konstutövare kommer under hösten och vintern att medverka i Vem är staden? Förutom att det visas dokumentation av processen under samarbetet kommer bland andra videokonstnären Jens Muriurki delta, Miriam Syowia Kyambi visar en installation om det privata och offentliga rummet, Förorten i centrum har byggt en tredimensionell vägg där en muralmålning kommer att växa fram och även personer som skådespelaren Robert Fuschs och skribenten Per Wirtén medverkar. Dessutom visas fotografier tagna av kenyanska elever som besökt Stockholm i ett utbyte med elever från Nacka, där man jobbat kring frågor som identitet och roller.

– Det är inte bara en traditionell utställning utan även många andra aktiviteter ingår – det kommer att hållas workshops som förändrar utställningen och första veckan i december kommer en dansföreställning att äga rum, säger Karin Åberg-Waern.

Social hållbarhet, integration och möten mellan människor från olika samhällsskikt är centralt i den verksamhet som Förorten i centrum bedriver. De kommer att få ett ganska stort utrymme vid utställningen.

– Dels ställer vi ut projekt som vi arbetat med med stöd av Arvsfonden, vi visar vad vi åstadkommit i form av bilder och filmer. Sedan kommer vi ha en livemuralvägg, en slags 3D-vägg som är kubformad. På fredagar har vi bokat in skolor som kommer dit och målar och på lördagar är det fritt för alla som besöker museet att delta och måla. Sedan anordnar vi också två konferensdagar, en internationell och en nationell. Den första är 26 november, då vi håller seminarier med frågeställningen vems är staden? Där börjar vi med en busstur där vi besöker offentlig konst och diskuterar vem som bestämmer över det offentliga rummet och vem som får uttrycka sig, berättar Saadia Hussain, konstnärlig ledare.

Förorten i centrum har gjort sig kända för stora muralmålningar vid Odenplan och i Husby. Saadia Hussain ser konsten som ett redskap som ger människor möjlighet att uttrycka sig och våga ta plats.

– Vissa har inga medel att uttrycka sig och vi har försökt ge dem verktyg att uttrycka sig genom konst. Vi vill ge plats åt och synliggöra människor som annars inte blir sedda i offentliga rum och debatt. Vi vill uppnå en social förändring genom våra kollektiva muralmålningsprocesser, säger Saadia Hussain och fortsätter:

– Konsten är stark och kan föra människor samman. Man måste bara göra det på rätt sätt och göra konsten begriplig för unga människor, då kan den sammanföra väldigt många.

Hur ser du på kulturens roll i Stockholm?

– Min personliga åsikt är att kulturen inte är tillgänglig för alla, och konst är något som absolut inte är tillgängligt för alla. När vi jobbar är det alltid människor som säger ”jag kan inte måla”, sedan när de är färdiga blir de oerhört chockade över att de kunde. Det finns ett elitistiskt sätt att tänka kring konst, säger Saadia Hussain.

Vad krävs för att en stad ska vara socialt hållbar?

– Man måste utgå från att inte bara arbeta med förorten, man måste jobba med alla stadsdelar, en korsbefruktning. I dag jobbar den ideella världen för sig, de kör sin egen grej, sedan kör politikerna sin egen grej och institutionerna sin grej, det finns ett så stort gap. Institutionerna och politikerna får bara en massa rapporter, men fysiskt är de inte närvarande och ser vad som behövs. Det skulle behövas mer samarbeten mellan de olika instanserna, säger Saadia Hussain.

Fakta: 

Vem är staden? Möten med Nairobi och Stockholm

Utställningen pågår till den 16 februari 2014.

Några programpunkter

• 16 november kl 12–17: Lär dig göra film. Mediehuset Fanzingos filmpedagoger håller filmverkstad. Fri entré.

• 19 november kl 18: Samtal om utmaningar och möjligheter inom stadsutveckling i Nairobi.

• 4–8 december: Performanceinstallationen Fictional copies, om hur människor kopierar varandra i det urbana rummet. Biljetter bokas genom www.ticnet.com

• 21 december kl 11–14: Öppen målarverkstad. Besökare får vara med och skapa en muralmålning, under ledning av Saadia Hussain.

Annons

Rekommenderade artiklar

Med klasstänk i systemet

Föreningen Arbetarskrivare delar årligen ut ett stipendium på 5 000 kronor. I år går det till Helena Gillinger från Stockholm.

Fria Tidningen

Romantisk komedi om hbt-boende

Bitte Andersson, som tidigare gjort filmen Dyke Hard, är aktuell med en seriebok om ett äldreboende för hbt-personer.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu