Djurens rätt besviket på regeringen | Fria.Nu
  • Djurens rätt tycker att regeringen borde ha föreslagit fler ändringar i djurskyddslagen, bland annat att märkning och registrering av katter bör bli obligatoriskt.
Fria Tidningen

Djurens rätt besviket på regeringen

Efter mer än två års beredning föreslår regeringen ett förbud mot sexuella övergrepp på djur och stärkt skydd för försöksdjur. Djurens rätt välkomnar beskedet men hade samtidigt hoppats på mer.

Det var i slutet av 2011 som utredaren Eva Eriksson överlämnade djurskyddsutredningen till regeringen med förslag på ny lagstiftning. Efter mer än två års beredning har regeringen nu lagt fram ett förslag till riksdagen. Det handlar dels om ett förbud mot sexuella övergrepp på djur, som föreslås träda i kraft i april 2014, men också om stärkt skydd för försöksdjur.

Tanken är att det ska inrättas ett speciellt kompetenscentrum för djurförsök som ska utveckla och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök, som ska ligga under Jordbruksverket. Regeringen skriver också i ett pressmeddelande att den svenska definitionen av djurförsök ska bibehållas och inte anpassas till EU:s regelverk som inte går lika långt som det svenska. Till exempel definieras inte djur som avlivas utan föregående ingrepp eller som ingår i utfodring- eller beteendestudier som försöksdjur, enligt EU:s regler.

– Det är ett jättebra förslag och det berör frågor som vi har drivit länge. Men vi är ändå inte helt nöjda, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens rätt.

Hon är kritisk till att inte fler delar av djurskyddsutredningens förslag finns med i propositionen.

– Det är ingen ny, modern djurskyddslag som regeringen presenterar utan endast två förslag som har tagit två års tid att bereda. Det är det som gör att det känns så snopet, även om vi tycker att förslagen är bra, säger hon.

I djurskyddsutredningen fanns också ett förslag om förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, som har varit aktuellt den senaste tiden i och med Cirkus Scotts beslut att sluta med vilda djur i sina föreställningar. Det fanns också ett förslag om nya regler kring registrering och märkning av katter. Det är två förslag som Camilla Björkbom hoppas att regeringen också kommer driva igenom.

– Sedan vill vi gå lite längre och se ett totalt förbud mot vilda djur på cirkus och att förvildade katter ska fångas in och kastreras och sedan släppas ut igen och inte avlivas, som utredningen föreslår.

Samtidigt ser hon en risk att det återigen kan komma att dröja länge innan regeringen kommer till skott och presenterar ett förslag utifrån de andra delarna i utredningen.

– Tyvärr blir då signalen att regeringen inte tar frågan på allvar och inte prioriterar frågor som rör djurskydd.

Fakta: 

Ett urval av djurskyddsutredningens förslag:

• Personer under 16 år får inte vara huvudägare av ett djur.

• Sexuellt umgänge med djur förbjuds.

• Spödrivning av hästar i frammaningssyfte förbjuds.

• Elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus.

• Kastreringen av smågrisar, utan bedövning, ska fasas ut.

• Katter ska vara registrerade och märkta. Hemlösa katter får omhändertas av myndigheter och avlivas inom tio dagar.

• Inrätta en central nämnd dit personer inom de djurförsöksetiska nämnderna ska kunna överklaga beslut.

• Höjda straff för vissa brott, till exempel införs rubriceringen grovt brott mot djurskyddslagen som kan ge fängelse.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu