Tyskland inför ett tredje kön | Fria.Nu
Fria Tidningen

Tyskland inför ett tredje kön

I dag, fredag, inför Tyskland möjligheten att välja ett tredje kön för nyfödda. Men i resten av EU-länderna står frågan tämligen still.

Tyskland blir det första land i Europa som introducerar möjligheten för föräldrar att inte könsbestämma sina barn som flicka eller pojke vid födseln. Personen kan sedan själv välja att stå utanför det binära könssystemet resten av livet, enligt den nya tyska lagen.

Men hur lagändringen kommer att påverka möjligheten att kategorisera sig själv som intersexuell i olika officiella dokument i Tyskland är fortfarande oklart. Och det finns heller ingen möjlighet att välja ett nytt juridiskt kön för barn eller vuxna, något som har kritiserats av hbtq-organisationer.

Lagen godkändes i maj, men börjar gälla från och med 1 november.

Australien gick ett steg längre i slutet av september då man införde möjligheten att välja mellan tre kön i sitt pass – M, F eller X – och blev därmed det första land i världen som inför den möjligheten. Däremot är det än så länge oklart om beteckningen X i passet försvårar för personer att passera gränskontroller i länder som inte använder ett tredje kön.

Silvan Agius, policy director på ILGA Europe, som bland annat författat EU-rapporten Trans and intersex people, som kartlade diskriminering i EU-länder utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck förra året, konstaterar: ”Diskrimineringen är utbredd och antar många olika former. Samtidigt är den lagliga möjligheten att stävja diskrimineringen begränsad i många EU-länder.”

Silvan Agius tycker att arbetet med frågan går mördande långsamt inom EU.

– Ett arbete pågår, men jag vill se saker ske fortare. Men Tysklands nya lag kommer att sätta hårdare tryck på Bryssel, säger Silvan Agius till tidningen Der Spiegel.

Finland är det enda EU-land, förutom Tyskland, som har kommit framåt i frågan om att rucka på det binära könssystemet.

I Sverige vill bland andra Vänsterpartiet och Miljöpartiet erkänna fler kön än två, men möter motstånd bland övriga partier.

Fakta: 

Erkänns i 8 länder

Dessa länder erkänner ett tredje juridiskt kön: Argentina, Australien, Indien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika och Tyskland.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Tusentals i massaktion mot kolgruvor

Under parollen Ende Gelände (”Hit, men inte längre”) protesterade tusentals klimataktivister för tredje året i rad mot brunkolsbrytningen i tyska Rhenlandet.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu