”Det börjar bli bråttom” | Fria.Nu
Skånes Fria

”Det börjar bli bråttom”

Peak fosfor och debatten om miljögifter har satt frågan om alternativ till slamspridning på sin spets. Men teknikutvecklingen riskerar att inte komma någon vart.

– Det har att göra med myndighetsbeslut, säger Hans Carlsson från konsultföretaget Tyréns.

Alternativen finns. Att sprida slam är inte längre den enda möjligheten för att återföra det fosfor som gömmer sig i vårt avloppsvatten. Det har flera pilotförsök visat men teknikerna har sina begränsningar.

– Det finns ett krux. På sin höjd får man ut 25–30 procent av den fosfor som finns från början, det är vackert så men där ligger taket, säger Hans Carlsson.

På uppdrag av Naturvårdsverket har han varit med om att kartlägga tekniker för utvinning av fosfor. De senaste tio åren har arbetet intensifierats världen över, säger han.

– Det har debatterats i 20 år nu om vi ska sprida slam eller inte och peak fosfor kommer allt närmare – då börjar det bli bråttom.

Fördelen med att försöka utvinna det fosfor som finns i slammet istället för att sprida det är att föroreningarna i det fosfor man får ut blir lägre. Men det finns också nackdelar. Att det mullbildande organiska materialet och kvävet inte utvinns från avloppsslammet.

Ett av de företag som tagit fram en teknik för att utvinna fosfor från reningsverk är Ekobalans i Lund. Produkten är fri från miljögifter och i somras fick de sin första kund när deras gödselmedel spreds på grönytor i Helsingborgs stad.

– De är nu självförsörjande på fosfor, säger Inger Valeur på företaget.

Enligt Inger Valeur kan tekniken utvecklas om reningsverkens slamhantering förändras. Upp till 50 procent av fosforinnehållet kan då komma att återvinnas. Men en nackdel är att utvinningen av fosfor innebär lägre fosforinnehåll i det återstående slammet vilket kan försvåra för de reningsverk som vill få den så kallade Revaq-certifieringen.

– Det är tokigt, vi vill samma sak men vi går emot varandra.

Revaq är ett certifieringssystem dit reningsverk kan ansluta sig om de uppfyller kraven. Det innebär bland annat att de förbinder sig att få ner miljögifter i det slam som ska spridas på åkermarken. Bakom certifieringen står reningsverkens branschorganisation Svenskt vatten.

Fakta: 

Fosfor ur aska

Det finns också teknik under utveckling för att bränna slammet och sedan utvinna fosfor ur aska. Då kan det gå att utvinna högre andel fosfor – å andra sidan är tekniken mer energikrävande.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ekobonden: Det vi skiter ut måste vi kunna gödsla med

Fosfor är oumbärligt för allt liv. Men den brytbara råvaran sinar. Och läckaget av ämnet till Östersjön håller på att förvandla vattnet till en övergödd sörja. I den tredje delen av vår artikelserie om fosforkretsloppet tittar vi närmare på de alternativa lösningarna.

Skånes Fria

Omöjlig rening

I andra delen av vår artikelserie om fosfor tittar vi närmare på hotet mot fosforåtervinningen – samhällets gifter.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu