Kommentar: R & D – för besvärlig för makteliten? | Fria.Nu
Fria Tidningen

Kommentar: R & D – för besvärlig för makteliten?

Det blir färre avslöjanden i och med nedläggningen av tidningen Riksdag & Departement, skriver Per Gahrton.

Senaste numret av riksdagens informationstidning Riksdag & Departement (nr 25, 30 september) innehåller minst tre uppseendeväckande nyheter:

• I en artikel med rubriken ”Konkurrens leder inte till bättre vårdkvalitet” refereras en rapport från institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, som visar att ”privatiseringen inte har gynnat äldrevårdens kvalitet”.

• Under rubriken ”Naturvårdsverket: Regeringen redovisar inte hela sanningen” skildras konsumtionsbaserad statistik om Sveriges klimatpåverkande utsläpp som ger en helt annan bild än den som Sverige brukar skicka till FN. Enligt regeringens siffror minskar Sveriges utsläpp varje år, men enligt konsumtionsstatistiken har utsläppen ökat med 15 procent från 1993 till 2012.

• På mittuppslaget redovisas en granskning som R&D själv genomfört, under rubriken ”EU:s makt växer”. 2012 var 43 procent av regeringspropositionerna styrda av EU-initiativ, en ökning med 15 procentenheter från 2010.

Genom eget grävande eller referat av okända fakta slår alltså R&D hål på tre grundbultar i maktelitens samsyn: att välfärdsprivatiseringar leder till kvalitetsvinster, att Sverige gör tillräckligt mot klimatkrisen och att EU inte hotar vårt självbestämmande.

Är det därför som riksdagsstyrelsens majoritet beslutat lägga ner denna oberoende, opartiska, sanningssökande och journalistiskt högkvalitativa röst i samhällsdebatten?

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu