Många dör i väntan på organ | Fria.Nu
  • Totalt transplanterades 521 organ fram till 30 september. Av dem var 42 lungor. Vanligast är att ersätta njurar – 303 sådana transplantationer har hittills genomförts.
Skånes Fria

Många dör i väntan på organ

Trots åratal av arbete med att öka antalet donatorer avlider många i väntan på nya organ.

– Donationer måste få vara en självklar del av vården vid livets slut, säger Peter Desatnik, överläkare i Helsingborg.

Tänk dig att du just har fått reda på att en närstående är bortom räddning. Tänk dig sedan att sjukvårdspersonal ber dig tolka din anhöriges inställning till en eventuell organdonation. En djupt laddad situation som ofta gör att frågan undviks.

– Kunskapen om donationer måste bli djupt förankrad hos allmänheten och vården. När man som närstående står där så ska frågan inte vara så främmande eller mystifierad, säger Peter Desatnik.

Han medverkar som expert i den statliga utredning som nu tittar närmare på varför Sverige har få identifierade donatorer. Med 120 till 140 donationer per år och cirka 800 personer i kö hamnar den svenska sjukvården långt ner på listan i en europeisk jämförelse.

– Sverige är inte framgångsrikt. Utredningen har än så länge tittat på flera möjliga orsaker. En av dem är ett otydligt regelverk kring när och på vilket sätt frågan ska tas upp. Ofta blandas det ihop med själva dödsbeskedet, menar Peter Desatnik.

– Det är belastande för alla inblandande men donationsfrågan i sig är inte tragisk. Behandlingsinriktningen av patienten påverkas inte.

Ett annat problem är enligt Peter Desatnik att det finns för få intensivvårdsplatser i landet. För att kunna bli aktuell för en donation krävs det nämligen att den avlidnes lungfunktion sköts av en respirator som syresätter blodcirkulationen till organen. Men få platser gör att många patienter som skulle kunna bli aktuella för en donation aldrig når intensiven.

– Fler platser skulle leda till bättre prognosbedömningar och bättre chanser för patienten. I andra hand skulle också fler kunna identifieras som donatorer, säger Peter Desatnik.

Heidi Stensmyren, läkare och ordförande för Donationsrådet har följt utvecklingen de senaste tjugo åren. Antalet donatorer har inte blivit fler – samtidigt som kön blir längre och längre. Även hon ser flera problem med dagens regelverk. Trots att lagen är positiv och säger att alla som inte meddelat annorlunda kan tänka sig att bli donator uppstår ofta en osäkerhet. Har man inte tagit aktiv ställning till att bli donator har nämligen anhöriga möjlighet att tolka ens vilja.

– Många är rädda för att göra fel och bli anklagade i efterhand, då tänker man att det är säkrare att inte försöka åstadkomma någon donation, säger Heidi Stensmyren.

Totalt väntade 768 personer på ett eller flera organ 2013. Den statliga utredningen som ska se över förutsättningarna för att öka antalet donatorer beräknas vara färdig 2015.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Ett overkligt andetag”

Alexandra lät familjen veta hur hon ville ha det om hon inte skulle överleva operationen. Nu önskar hon att fler följde hennes exempel.

Skånes Fria

”Kanske kan vi rädda liv”

Akutsjuksköterskan Marie Jensen har på eget initiativ börjat utbilda kollegor i hur våld i nära relationer kan upptäckas inom vården.

Skånes Fria

Svårt för vården att nå våldtagna

En gång i veckan brukar barnmorskan Lotta Johansson få besök på Mottagningen för våldtagna kvinnor i Lund. Alldeles för sällan, enligt henne själv.

Skånes Fria

© 2021 Fria.Nu