Dildos och leksaker – kemikaliespridare | Fria.Nu
Skånes Fria

Dildos och leksaker – kemikaliespridare

Hormonstörande ämnen kan finnas i allt ifrån dildos till leksaker. Men varken återförsäljare eller tillsynsmyndigheter vet i vilken omfattning.

– Kunderna måste fråga för att få svar, säger Andreas Askman, vid miljöförvaltningen i Malmö.

Varor har blivit en allt större källa till kemikaliespridningen i samhället. För att kunderna ska veta om det finns farliga ämnen i en produkt måste de göra en förfrågan i butikerna. Men inom detaljhandeln är kunskapen varierande.

– Man litar mycket på sina leverantörerna, säger Anna Löfström, miljöinspektör i Malmö stad.

Hon är mitt uppe i en tillsynskampanj mot den detaljhandel som säljer plastprodukter som kan innehålla de mjukgörande ämnena ftalater. Ämnena är listade som farliga och fem av dem är förbjudna i barnleksaker på grund av sina reproduktionsstörande egenskaper. Däremot inte i andra produkter – som sexleksaker.

– Dildos penetrerar kvinnor som kan vara potentiella barnaföderskor. Det kan ställa till med något i kroppen.

Därför kan det vara viktigt att veta om ämnena finns i produkterna. Än så länge har miljöförvaltningen haft tillsyn i tre erotiska butiker i Malmö. Och kunskapen om produktinnehåll är generellt låg och förtroendet stort för leverantörerna, säger hon.

– Butikerna bör ställa skriftliga krav på sina leverantörer för att tydliggöra sitt krav på att produkterna inte ska innehålla farliga ämnen. Oftast litar man på muntliga besked.

Miljöförvaltningen har också gjort egna stickprover. Men endast de varor som har svenska leverantörer har kontrollerats. Övriga har Kemikalieinspektionen tillsyn över. Där prioriterar man nu barnleksaker. Och stora brister har upptäckts.

– Företagen måste få bättre rutiner för att inte köpa in leksaker med för höga halter av farliga ämnen. Av våra stickprover visade sig 25 procent ha för höga halter, säger Karin Alkell, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Omöjlig rening

I andra delen av vår artikelserie om fosfor tittar vi närmare på hotet mot fosforåtervinningen – samhällets gifter.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu