Höj rösten för människovänligt klimat | Fria.Nu
Ylva Lundkvist

Inledare


Ylva Lundkvist
Fria Tidningen

Höj rösten för människovänligt klimat

I dag frågar sig människor som ser tillbaka på andra världskriget hur det tyska folket kunde låta förintelsen ske. Samma fråga måste vi ställa oss själva i dag, skriver Ylva Lundkvist.

Nästa vecka kommer världens blickar att riktas mot Sverige. Då kommer nämligen IPCC, även kallad FN:s klimatpanel, att ha ett möte i Stockholm. Under hösten kommer de att presentera en ny rapport i fyra delar om det samlade forskningsläget gällande den globala uppvärmningen. Det är den första av dessa fyra delar som kommer att diskuteras nästa vecka.

Den IPCC-rapport som kom ut 2007 var en global ögonöppnare. Rapporten innan, från 2001, som sammanställt och offentliggjort forskningsläget gällande klimatfrågan pekade på att 66 procent av forskarkåren menade att mänsklig aktivitet var den främsta drivkraften i uppvärmningen. Men den mer omfattande sammanställningen 2007 kom fram till att mer än 90 procent av forskarna var överens om att förändringen var människodriven och skapade negativa konsekvenser för mänskliga och naturliga system. Efter detta blev det väldigt svårt för politiker och andra opinionsbildare att fortsätta sprida falska rykten om den globala uppvärmningen och dess orsaker – eller ännu värre: ignorera fenomenet.

Klimatpanelen fick dock en del kritik för att underblåsa domedagsprofeter genom att de presenterade ett ”värsta scenario” med en ökning av medeltemperaturen på sex grader. En i snitt sex grader varmare värld skulle nämligen vara en fruktansvärd katastrof som skulle hota mänskligt liv på jorden. Det är ur det perspektiver mycket skrämmande att 31 forskare från sju länder kommit fram till att utvecklingen sedan 2007 har följt den utvecklingskurva som de flesta var överens om aldrig skulle inträffa. Det vill säga att ökningen av medeltemperaturen går snabbare än de flesta forskare inom olika fält såg som realistiskt och att vi alla sitter på ett höghastighetståg på väg rakt in i katastrofen.

I och med att klimatrapporten gjorde klimathotet och dess orsaker mer kända så föddes ett relativt stort folkligt engagemang för klimatfrågan. Det visade sig bland annat genom de klimattoppmöten som hållits och de stora folkliga protesterna runt dem. Tyvärr har den internationella politiken hittills visat sig i princip helt verkningslös i sina försök att göra något åt problemen.

Det verkar på något plan som att de som är i position att förhandla om mänsklighetens framtid inte har tagit till sig av forskningsresultaten. Såväl Obama som Putin och Reinfeldt tycks lida av vanföreställningen att klimatfrågan är en så kallad ”miljöfråga” (och med andra en nedprioriterad fråga). Klimatförändringarna är inte främst en miljöfråga då miljön och planeten kommer att överleva oberoende av vilken geologisk epok den befinner sig i. Miljön – om än i form av ett annat ekosystem än det nuvarande – kommer att överleva mänskligheten. Klimatfrågan är en fråga om mänsklig välfärd.

För cirka 10 000 år sedan avslutades istiden och jorden trädde i en geologisk epok, kallad Holocen, synnerligen väl lämpad för just mänskligt liv. Det var i och med att vi trädde in i Holocen som det över huvud taget blev fysiskt möjligt för människan att börja med jordbruk. Detta människo- och jordbruksvänliga klimat utgjorde själva grunden för den enorma befolkningsutveckling vi sett sedan dess. I och med industrialismens inträde så har mänskligheten genom tekniken skaffat sig makt att genom sina kollektiva handlingar (energikrävande konsumtion och produktion) ändra dessa geologiska förhållanden. Och det är just den makten som klimatförändringarna demonsterar.

Så varför använder vi inte vår makt på ett sätt som gynnar oss? I dag frågar sig människor som ser tillbaka på andra världskriget hur det tyska folket kunde låta förintelsen ske. Samma fråga måste vi ställa oss själva i dag: hur kan vi fortsätta med privata och politiska handlingar som innebär att vi fortsätter bränna fossil energi och strävar efter materiell tillväxt, när vi vet att dessa handlingar kräver och kommer att kräva ett mänskligt lidande utan dess like? På den frågan vill i alla fall jag svara: jag lät det inte bara ske – jag höjde min röst för ett människovänligt klimat.

Fakta: 

Ylva hoppas att den nya klimatrapporten kommer att bli en ögonöppnare även för regeringen Reinfeldt.

Annons

© 2019 Fria.Nu