Nya krav riskerar öka fosforbrytning | Fria.Nu
  • Att sprida rötslam på åkrar är fortfarande en kontroversiell fråga i Sverige på grund av de oönskade ämnen som följer med det. I fjol gick Naturskyddsföreningen ut med att de ville förbjuda slamspridning.
Skånes Fria

Nya krav riskerar öka fosforbrytning

Ökat beroende av handelsgödsel, mer kadmium i marken och ett brutet fosforkretslopp. Naturvårdsverkets nya förslag för att minska gifterna i rötrester har mött stark kritik.

– Förslaget är orimligt, säger Agneta Leander miljöingenjör på VA-syd.

I dag återvinns fosfor genom att olika rötrester sprids som gödsel på åkermarker. Det kan vara i form av slam från avloppsreningsverk eller i form av biogödsel från biogasanläggningar. Problemet är att även oönskade ämnen sprids. Därför föreslår nu Naturvårdsverket att riksdagen inför hårdare krav på de som levererar rötresterna till bönderna.

– Det kommer bli tufft men leda till att vi succesivt går mot en giftfri miljö och kan skapa ett hållbart kretslopp för fosfor, säger Linda Gårdstam, handläggare på Naturvårdsverket.

Men förslaget har väckt ont blod bland företrädare för avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Att möta de nya kraven kommer bli svårt och riskera att bryta fosforkretsloppet, menar de. Istället för att återföra ämnet till bönderna kommer leverantörerna att tvingas bränna upp det för att de inte klarar de nya gränsvärdena, enligt Agneta Leander.

– Förbättringstakten måste vara rimlig, säger hon.

Men Linda Gårdstam håller inte med. Kraven är tufft ställda men genomförbara. Dessutom kommer de att införas stegvis i tre omgångar under 15 år.

– Vi hoppas att miljöarbetet ska ha gett effekt till dess, säger hon.

Samtidigt håller Linda Gårdstam med kritikerna om att de nya kraven kan skapa problem. Om bönderna istället väljer bort rötresterna till fördel för mineralgödsel som har högre gränsvärden för bland annat kadmium. Inte bara tillförs nytt kadmium till åkermarken – beroendet av ny fosforbrytning ökar också.

– Mineralgödsel regleras på EU-nivå och där har vi inget inflytande. Men jag brukar säga som till mina barn. Bara för att deras kompisar beter sig dumt är det inte anledning till att de också ska det.

Men riskerar inte konsekvensen bli att importen av mineralgödsel ökar?

– Det är mardrömmen – så vill vi inte ha det. Men det tror vi heller inte kommer att hända. Det har varit en ständig avvägning mellan att ställa tuffa krav och krav som inte stjälper.

Men att kraven stjälper är Agneta Leander övertygad om.

– För tuffa gränsvärden innebär att vi kommer att behöva bryta mer fosfor. Den kommer att vara förorenad av kadmium och då kommer vi få in mer gifter i systemet. Det räcker med den vi har.

Kan det inte vara bra att branschen pressas?

– Det här är egentligen en samhällsfråga. Vill vi inte ha vissa ämnen är det inte i rötprodukten det ska förbjudas utan i produktionen. Det är inte rimligt att det går att gå in i en affär och köpa en produkt för exempelvis håret och att det sedan inte ska fungera i ett gödselmedel.

Fakta: 

Så går kretsloppet till

Allt som spolas ner i toaletten och allt som läggs i den kommunala komposten kan i dag användas som gödsel på våra åkrar. På så sätt kan det fosfor som tagits upp ur marken återföras. Samtidigt riskerar mängder av oönskade ämnen som finns i samhället att spridas på åkrarna. Det kan handla om läkemedelsrester, kemikalier och smittämnen. Naturvårdsverket reglerar vilka gränsvärden som är tillåtna i rötresterna – och det är de som nu kan komma att skärpas.

Källa: Naturvårdsverket

Annons

Rekommenderade artiklar

Miljöpartist lämnar politiken efter trakasserier

Osbypolitikern och Miljöpartisten Anna-Karin Bengtsson är inte längre ersättare i kommunfullmäktige. Den hatiska stämningen gjorde det ohållbart, säger hon.

– Man gav sig på mig för att jag alltid tog debatten om flyktingfrågorna.

Skånes Fria

”Mänskliga rättigheter för vem?”

För de utan uppehållstillstånd är det yttersta skyddet de mänskliga rättigheterna. Ändå är det de som har minst tillgång till rättigheterna. Det menar Anna Lundberg som i veckan blev docent på Malmö högskola.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu