”Fosfor – en geopolitisk mardröm” | Fria.Nu
Skånes Fria

”Fosfor – en geopolitisk mardröm”

Varje år tillförs tiotusentals ton av fosfor till jordbruket i Sverige. Men resursen sinar. Och snart kan det kosta mer än vad det smakar.

– Allmänheten måste förstå att mat inte är något oändligt, säger Arno Rosemarin, forskare vid Stockholm Environment Institute.

Urgammalt organiskt material i form av skelett och vävnad sammanpressat till fossil berggrund. Det är fosfor – ämnet som varje år tillförs åkermarken världen över för att effektivisera jordbruket och hålla matpriserna nere.

– Man tror att mat inte kostar något, det är grundproblemet, säger Arno Rosemarin.

Fosfor är nämligen ändligt. I alla fall det som är billigt att bryta. Och när den billiga råvaran är slut kommer matpriserna att skjuta i höjden.

– Så småningom kommer fosfor att kosta så mycket att det inte är värt gräva fram det från gruvorna.

Frågan är när det tar slut. Och därom tvistar de lärda. År 2008 gick priserna upp med 800 procent då oljepriset sköt i höjden. För utan olja, ingen fosforbrytning.

– Fosfor är hårt bundet till oljan – det extraheras från malm genom svavelsyra som produceras i oljeindustrin, säger Arno Rosemarin.

Som följd steg matpriserna och matkravaller och social oro svepte över delar av Afrika våren och sommaren 2008. När oljepriserna lade sig sjönk också priset på fosfor och 2010 släppte IFDC en rapport som deklarerade att det fanns gott om fosfor i världen. Resurserna kommer att räcka i mer än 300 år framöver. Men uppgifterna togs emot med skepsis av forskare världen över. Och för två veckor sedan publicerades en holländsk vetenskaplig artikel som sågade IFDC:s resultat.

– Det var kanske ren spekulation från USA:s sida, kanske för att bevara den internationella säkerheten, säger Arno Rosemarin.

Enligt hans egna beräkningar är det fråga om årtionden innan den billigt brytbara fosforn börjar sina och konsumenterna märker höjda matpriser. Men några exakta beräkningar går inte att göra. Av världens fosforreserver finns lejonparten i Marocko och Västsahara.

– Det är en geopolitisk mardröm som ingen vill ta itu med. Varken EU eller FN är med och påverkar, säger Arno Rosemarin.

Vad kommer då hända när matpriserna börjar stiga? Vi kommer omvärdera helt hur vi ser på mat, säger Arno Rosemarin. Inte som något vi kan slänga hur som helst utan något väldigt dyrbart.

– Det kommer att kosta mer än hemmet och bilen, säger han.

Desto märkbarare kommer det till en början att bli i fattigare länder. Med social oro som följd. Å andra sidan kommer många fattigare länder att få lättare att ställa om. Handelsgödsel anses för dyrt och det mesta av det fosfor som tas upp av grödorna återvinns redan. Detsamma måste Sverige och EU göra, enligt Arno Rosemarin.

– Det är en tickande klocka.

Även om Sverige ligger i framkant, säger han.

Rötresterna är renast i världen och landet kan bli en internationell förebild. Men Naturvårdsverkets nya förslag om lägre gränsvärden för Kadmium i rötrester än vad EU bestämt för mineralgödsel är han kritisk till.

– För att kunna ge återvinning en chans och för att kunna öka kvaliteten av vårt slam bör samma gränsvärde användas.

Fakta: 

IFDC står för International Fertilizer Development Centre.

Annons

Rekommenderade artiklar

Miljöpartist lämnar politiken efter trakasserier

Osbypolitikern och Miljöpartisten Anna-Karin Bengtsson är inte längre ersättare i kommunfullmäktige. Den hatiska stämningen gjorde det ohållbart, säger hon.

– Man gav sig på mig för att jag alltid tog debatten om flyktingfrågorna.

Skånes Fria

Nya krav riskerar öka fosforbrytning

Ökat beroende av handelsgödsel, mer kadmium i marken och ett brutet fosforkretslopp. Naturvårdsverkets nya förslag för att minska gifterna i rötrester har mött stark kritik.

– Förslaget är orimligt, säger Agneta Leander miljöingenjör på VA-syd.

Skånes Fria

”Mänskliga rättigheter för vem?”

För de utan uppehållstillstånd är det yttersta skyddet de mänskliga rättigheterna. Ändå är det de som har minst tillgång till rättigheterna. Det menar Anna Lundberg som i veckan blev docent på Malmö högskola.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu