Sentida sånger om omsorg | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Kultur
Stig Åke Stålnacke

  • 90-årige kämpen Ragnar Thoursies dikter är en hyllningssång till arbetarna inom äldreomsorgen.
Läsarnas Fria

Sentida sånger om omsorg

Jag har börjat inse – eller upptäcka – att mångt som är viktigt kommer sent till mig. Jag menar, jag fattar först när andra redan vet vad saker och ting handlar om.

Mångt i konsten förstår jag först när andra redan begripit och hunnit ifatt och gått vidare. Men så får jag en bok i mina nävar som inte har ett innehåll som sprungit ifrån mig. Jag får läsa en bok som jag känner angår mig, ja angår mig djupt ner i fotsulorna och upp i skallbasen.

Det handlar om dikter som hugger tag i mitt hjärta. Och jag som har så svårt för dikter. Jag som lägger diktböcker vanligtvis åt sidan och greppar efter ytliga deckare och romaner som inte sällan är tom underhållning. Det handlar om min bekvämlighet och min förbannade ytlighet.

Men nu har han kommit till mig, kommit med sina rader om det hårda, svåra livet. Han har kommit med sina dikter om åldrandets tunga lass av ensamhet, utsatthet, hjälplöshet och besvärlighet att ta sig igenom.

Till saken. Diktaren heter Ragnar Thoursie och hans tunna, vackra bok heter följdriktigt Sånger från Äldreomsorgen, och den är en svit klagosånger men också en hyllningsgåva till den personal som genom tunga dagar och mörka nätter tar sig an alla ensamma svårmodiga gamla som ropar efter en hand att hålla i och en röst att lyssna till. Tacksamheten till arbetarna i den industri som åldringsvården blivit kan låta sålunda: Nackas Babylon/ Raja, Addis, Eva, Mirja, Nasi, Jami, Abbi, Sirpa, Karin, Halimo, Jehosif ?/Namn ur Babylons förbistring?/ Nej, från Nackas kommun i Stockholms län./Några bland de många/invandrare och infödda/som sköter oss ensamboende gamla/ Hemtjänstens tappra välfärdsarmé.

Så kan Ragnar Thoursie, denna nittioårige kämpe, skriva om en armé av tappra ?slavar? som ser till att vi alla gamla nu eller sen, hur vi tar oss fram i livet utan att snubbla alltför grymt.

Så kan denna underbart starkt grymma bok låta. Den skakar mig. Den kommer att skaka om dig om du besvärar dig att låna/köpa den. Den kan hjälpa dig fram ett par meter i livet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Från hjälpklass till mästerskap

Bengt Åberg var pojken som hade det svårt i skolan, fick knega på i de sämsta av jobb, vara glad om han ens fick ett arbete. Men Bengt skulle ta revansch. Så småningom vann han en position som en av Norrlands mera framstående målare. Stig Åke Stålnacke tecknar ett varmt porträtt av en sällsam konstnär och hans måleri.

Läsarnas Fria

Femtio år med svenska medier

Bok: Tusen svenska klassiker RED: Jan Gradvall, Björn Nordström, Ulf Nordström, Annina Rabe FÖRLAG: Norstedts

Läsarnas Fria

© 2021 Fria.Nu