Marit Paulsen har hoppat i kemijordbrukets gifttunna | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Rune Lanestrand

Läsarnas Fria

Marit Paulsen har hoppat i kemijordbrukets gifttunna

Marit Paulsens totala okunnighet om jordbruk slår ut i full blom när hon nu påstår att ekologisk odling innebär svält i världen, medan det tvärtom är kemijordbruket som bränner ut jorden, minskar skördarna och förstör grundvattnet, skriver Rune Lanestrand, redaktör för tidskriften Småbrukaren.

Marit Paulsen sitter i tv och skryter om att hon är Sveriges moraltant. Men är det något hon inte har så är det just moral. Ingen svensk politiker har så svekfullt som hon anpassat sig efter det för tillfället politiskt korrekta och vänt kappan efter vinden, vandrat från kommunisterna längs hela den politiska skalan till folkpartiet.

Det är motbjudande att se hur de stora medierna rakt av anammar Paulsens självgoda klyschor. Utan mediernas totala brist på kunskaper om jordbruk och deras aningslösa uppbackning hade hon aldrig kommit utanför sin omskrutna husvagn.
Förra gången tog sig Marit Paulsen till Bryssel uppbackad av medierna genom att slå in öppna dörrar om slaktdjurstransporter. Tyvärr utan några synliga resultat när hon väl kommit in i EU-parlamentet. Nu finns det istället förslag om en utökning av slakttransporterna till 12 timmar.

Den här gången har den politiskt förvirrade Marit Paulsen valt att gå till angrepp på ekologisk odling. Tvärsäker på att få den mediauppvaktning som hittills uteblivit sedan hon nominerats på folkpartiets lista till EU-valet.

Hur okunnig hon i själva verket är framgår med önskvärd tydlighet när hon rakt ut i luften påstår att ekologisk odling bara ger halva skörden. Alla som kan det minsta om praktiskt jordbruk vet att detta är en ren lögn.

Tar man hänsyn till torrsubstans, vitaminer, proteiner och mineraler i det ekologiska jämfört med konventionellt odlat, är den ekologiska skörden näringsmässigt större än den konventionella. Och då behöver man inte heller bära hem en massa onödigt vatten, rester av växtgifter och kemikalier.

Även om tv:s kelgris Marit Paulsen får uppmärksamhet på sitt taktiska utspel, har hon och hennes rika sponsorer räknat helt fel den här gången. Medvetenheten om att industrijordbruket med sitt enorma oljeberoende producerar produkter som är både smaklösa och farliga för hälsan, är i dag så vitt spridd att hennes utspel snarare kommer att skada både hennes egen valkampanj och folkpartiet i det kommande EU-valet.

Jag tror inte att de stora medierna klarar av att pumpa upp Marit Paulsen en gång till. De enda som är glada över hennes förvirrade politiska utspel är de globala GMO-företagen, växtgift- och konstgödselindustrin.

Redaktör för tidskriften Småbrukaren

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Sluta slå på Sveriges föräldrar! 

Barn behöver sina föräldrar som livs-coacher, men det finns så lite tid i vårt uppstressade samhälle. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt. För det finns inget utrymme i dagens Sverige, menar Caroline Olsson.

Läsarnas Fria

En självprövning vore på sin plats!

Lissabonfördraget hindrar att folkvalda partier driver den politik de gick till val på. Sverige godkände fördraget och kan inte längre kallas för en demokrati. Därmed är de EU-vänliga riksdagspartierna inte mer demokratiska än Sverigedemokraterna, menar Olle Ljungbeck.

Läsarnas Fria

Valparaíso steriliserar sin näst största art

Med torr nos, ständigt kurrande mage och pälsen befolkad av loppor promenerar Valparaísos näst största art gatorna fram. Hemlösa hundar ses av denna stad som ett problem. Steriliseringen under folkhemmets Sverige tenderar att upprepa sig under en annan tid och på en annan plats. Motivet är dock det samma; att städa bort en underordnad ras med hjälp av medicinsk kontroll.

Läsarnas Fria

Cynisk lek med utsatta människor

Inom kort öppnar ett nytt centrum för forskning kring hemslöshet i Stockholm. Där ska akademiker titta på hur missbruksproblem, tandstatus och psykisk sjukdom ser ut bland hemlösa. Men sådan forskning skuldbelägger de drabbade, skriver Rolf Nilsson.

Läsarnas Fria

Humanismens bojor kring samhället

Vad betyder det att ett samhälle är humanistiskt? Hur svårt är det inte att svara på den frågan när det enda samhälle vi känner till starkt präglas av humanism? Och hur svårt blir det inte då att skapa en vision av ett nytt samhälle? Jag ska försöka svara på dessa frågor ur djurens perspektiv.

Läsarnas Fria

© 2021 Fria.Nu