Krigsbrott i Malmö | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Martin Smedjeback

Läsarnas Fria

Krigsbrott i Malmö

”Chef för framgångsrikt Malmö-företag dömd för medhjälp till krigsbrott.” Detta är en fiktiv rubrik, men i en rättvis värld skulle det kunna vara en rubrik på förstasidan i Sveriges dagstidningar.

 

Företaget Aimpoint i Malmö är bland de världsledande tillverkarna av kikarsikten för militärt bruk. Företaget uppger att 400 000 av deras kikarsikten används för militära syften idag. En av deras största kunder är den amerikanska armén som använder dessa kikarsikten som standard på deras skjutvapen. Sverige har gett tillstånd till att exportera dessa kikarsikten och annan krigsmateriel till USA under pågående krig och ockupation av Irak.

I boken En desertörs bekännelse skriver den amerikanska soldaten Joshua Key: ”Jag litade på vad min president och mina befäl sa åt mig. Någon var tvungen att befria världen från massförstörelsevapen.” Han beskriver hur han natt efter natt gjorde räder i irakiska hem där de letade efter bevis på terrorism och vapengömmor, men aldrig hittade några, bara civila irakier som de misshandlade och vars hem de rånade och förstörde. Key beordrades att vakta ett sjukhus där han i många dagar hade kontakt med en orädd och leende sjuårig irakisk flicka med mörkbruna ögon. Han brukade ge henne mat och prata lite med henne. En dag när han såg henne kommande springa mot honom tog han upp ett matpaket som vanligt då ”hennes huvud exploderade som en svamp”. Det familjära ljudet från en amerikansk M-16 hade hörts. Det var en amerikansk soldat som hade skjutit ihjäl flickan. Soldaten Keys uppgift var att jaga irakiska terrorister men hans slutsats blev ”Det var vi, de amerikanska soldaterna, som var terroristerna. Vi terroriserade irakierna.” Key deserterade av samvetsskäl från den amerikanska armén och lever nu på flykt i Kanada.

När det sker folkrättsbrott som invasionen och ockupationen av Irak måste vi åtminstone fråga oss själva om vi är medskyldiga till brottet. I ord förklarade Sveriges regering att USA:s krig gick emot internationella lagar och var oetiskt. I handling däremot signalerade vi ”kör på” genom att sälja svenska vapen som aldrig förr till USA som användes i folkrättsbrottet. Sannolikt satt ett Malmö-tillverkat kikarsikte från Aimpoint på den M-16 som dödade den sjuåriga irakiska flickan med mörkbruna ögon. Liksom den som tillverkar och säljer en bomb till religiösa fanatiker som dödar civila ställs till svars borde tillverkare av vapen till en folkrättsvidrig invasion dras inför rätta.

Soldaten Key följde sitt samvete och deserterade från hans nations armé. Även om vi svenska medborgare inte håller i vapnen som skjuter barn i Irak så är vi ansvariga för de vapen som tillverkas i vårt land. Vill vi Malmöbor ha produktion i vår stad som är en del av dödandet av småflickor och som underlättar folkrättsbrott? Jag vill kunna gå stolt på Malmös gator och veta att min stad bidrar till fred och utveckling i världen, inte till krig och terrorism.

Martin Smedjeback är aktiv i nätverket Ofogs kampanj Avrusta och boende i Malmö

 

Annons

Rekommenderade artiklar

Sluta slå på Sveriges föräldrar! 

Barn behöver sina föräldrar som livs-coacher, men det finns så lite tid i vårt uppstressade samhälle. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt. För det finns inget utrymme i dagens Sverige, menar Caroline Olsson.

Läsarnas Fria

En självprövning vore på sin plats!

Lissabonfördraget hindrar att folkvalda partier driver den politik de gick till val på. Sverige godkände fördraget och kan inte längre kallas för en demokrati. Därmed är de EU-vänliga riksdagspartierna inte mer demokratiska än Sverigedemokraterna, menar Olle Ljungbeck.

Läsarnas Fria

Valparaíso steriliserar sin näst största art

Med torr nos, ständigt kurrande mage och pälsen befolkad av loppor promenerar Valparaísos näst största art gatorna fram. Hemlösa hundar ses av denna stad som ett problem. Steriliseringen under folkhemmets Sverige tenderar att upprepa sig under en annan tid och på en annan plats. Motivet är dock det samma; att städa bort en underordnad ras med hjälp av medicinsk kontroll.

Läsarnas Fria

Cynisk lek med utsatta människor

Inom kort öppnar ett nytt centrum för forskning kring hemslöshet i Stockholm. Där ska akademiker titta på hur missbruksproblem, tandstatus och psykisk sjukdom ser ut bland hemlösa. Men sådan forskning skuldbelägger de drabbade, skriver Rolf Nilsson.

Läsarnas Fria

Humanismens bojor kring samhället

Vad betyder det att ett samhälle är humanistiskt? Hur svårt är det inte att svara på den frågan när det enda samhälle vi känner till starkt präglas av humanism? Och hur svårt blir det inte då att skapa en vision av ett nytt samhälle? Jag ska försöka svara på dessa frågor ur djurens perspektiv.

Läsarnas Fria

© 2019 Fria.Nu